Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Påven höll mässa för pedofilernas offer

Påven Franciskus höll under måndagen mässa inför en grupp personer som blivit utsatta för övergrepp av katolska präster. Han bad också om ursäkt å hela Katolska kyrkans vägnar.

Nyheter · Publicerad 00:00, 9 jul 2014

I måndags träffade påven sex personer från Irland, England och Tyskland som under sin barndom utsattes för sexuella övergrepp av katolska präster. Han tog emot dem i sitt privata residens i Vatikanen och höll en mässa för dem där han bad om ursäkt å hela kyrkans vägnar för det som skett.
Det var under den förre påven Benedict XVI som Katolska kyrkan på allvar började utreda de pedofilövergrepp som under decennier kastat en mörk skugga över den världsvida kyrkan.

Påven Franciskus har fått skarp kritik för att ha varit för långsam i sitt agerande vad gäller pedofilövergreppen men har nu tagit vid där Benedict slutade. I maj förklarade han offentligt att han likställer de präster, som utsatt barn för sexuella övergrepp, med satanister. Han klargjorde också att det nu är nolltolerans som råder. Han har också tagit på sig och kyrkans ansvar att pedofilskandalerna under lång tid mörklades av kyrkan.

Påven Franciskus ser mycket allvarligt på de sexuella övergreppen inom kyrkan. I maj kallade han de präster som förgriper sig på barn för "satanister" i ett led att visa att alla former av sexuella kränkningar går stick i stäv mot Katolska kyrkans tro och lära. Han har också tillsatt en kommission som ska utreda och hantera övergreppen.
I kommissionen ingår både psykiatriker, psykologer och advokater men också människor som själva utsatts för övergrepp. Med i kommissionen är också kardinal Sean Patrick O'Malley, ärkebiskop i Boston.Sean O'Malley var en av de första katolska biskoparna som på allvar började rota i pedofilskandalerna. 1992 utredde han över 100 stämningsansökningar i Massa­chusetts och införde där en nolltolerans mot sexuella kränkningar. Han lade också grunden till den första omfattande policyn mot sexuella trakasserier.

Ett av offren är Marie Collins från Irland. Hon utsattes för övergrepp av en sjukhuspräst när hon bara var 13 år, något som påverkat hela hennes liv.
Marie Collins har länge krävt att katolska kyrkan ska ta itu med de sexuella övergreppen och pedofilprästerna och nu kan hon göra det inifrån.
– Jag vet att det finns de som menar att kommissionen bara är ett spel för gallerierna, men jag är hoppfull. Det är oerhört viktigt att vi som blivit utsatta får en inomkyrklig röst, säger hon i amerikansk radio.

Fredrik Emanuelson, som är biskopsvikarie och koordinator vid Stockholms Katolska Stift, säger till Världen idag att nolltoleransen funnits en lång tid. Han välkomnar att påven fortsätter med kyrkans arbete och förklarar att man arbetar inom tre huvudsakliga områden:
– Det första är fokus på offren. Det är dem påven samlar hos sig och samtalar med. Han ber personligen om ursäkt i kyrkans namn. Det är något som den svenska regeringen skulle kunna lära av när det gäller upprättelsehanteringen av dem som utsattes för övergrepp inom svenska institutioner. Det är så oerhört viktigt, säger han.
Den andra delen av kyrkans arbete är det förebyggande arbetet, som framför allt görs på lokal nivå, och som handlar om att utbilda och ha riktlinjer för verksamheterna. Det tredje området är de mer juridiska aspekterna, som handlar om vilka rutiner som ska gälla om ett övergrepp har begåtts.
– Vi har gjort väldigt mycket i dessa frågor och arbetet fortsätter, säger Fredrik Emanuelson.


Bitte Assarmo
redaktionen@varldenidag.se

Vad gör jag åt min självupptagna väninna?

Familjefrågan Familjefrågan Jag har en väninna som bara talar om sig själv när vi ses. Hon frågar inte ett dugg om mig. Jag blir så trött varje gång vi har träffats för att allt...

Min fru lämnade mig för en annan man, hur går jag vidare?

Familjefrågan Familjefrågan Min fru lämnade mig för en annan man för tre år sedan. Vi hade varit gifta i 22 år. Jag har mått väldigt dåligt sedan dess och anklagar mig själv....

Har högersidan vunnit?

Israelkommentar Ett intressant, men tvetydigt, fenomen har utspelat sig inom israelisk politik de senaste åren. Detta kan bäst illustreras med hjälp av uttalanden...

”Gud leder våra steg när vi söker honom”

Missionsglimten Jag har nu kommit tillbaka till huvudstaden efter att ha varit i en annan del av landet. Det var en fantastisk resa där Gud beskyddade oss och ledde...

Vi slänger mindre – men förvarar grönsakerna fel

Vardag Livsmedel. Om gurkan fick ligga framme i rumstemperatur och löken hamnade i kylen så skulle de hålla längre. Att förvara maten rätt är en viktig del i att...

Vad gör jag åt min självupptagna väninna?

Familjefrågan Familjefrågan Jag har en väninna som bara talar om sig själv när vi ses. Hon frågar inte ett dugg om mig. Jag blir så trött varje gång vi har träffats för att allt...

Min fru lämnade mig för en annan man, hur går jag vidare?

Familjefrågan Min fru lämnade mig för en annan man för tre år sedan. Vi hade varit gifta i 22 år. Jag har mått väldigt dåligt sedan dess och anklagar mig själv....

”Gud leder våra steg när vi söker honom”

Missionsglimten Jag har nu kommit tillbaka till huvudstaden efter att ha varit i en annan del av landet. Det var en fantastisk resa där Gud beskyddade oss och ledde...