Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Pastor: Utsattheten gör att frågorna väcks till liv

Det mest smärtsamma under pandemin har varit att inte kunna besöka svårt sjuka patienter som behövt andligt stöd. Det säger sjukhuspastorn Roland Stahre, som arbetar för Sjukhuskyrkan vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Nyheter · Publicerad 13:50, 17 feb 2021

Roland Stahre är anställd av Smyrnakyrkan och har arbetat inom Sjukhuskyrkan sedan 2002. Där har han, liksom de andra i teamet, stöttat både patienter, anhöriga och vårdpersonal.

– Det kanske inte är så att de traditionella andliga spörsmålen alltid kommer i första rummet, säger han.

– Men utsattheten då hälsan sviktar gör ofta att existentiella och andliga frågor väcks till liv. Oavsett tro eller livsåskådning. Då gäller det att skapa utrymme för dessa frågor, och att kunna vandra med.

För Roland Stahre, liksom för andra inom den andliga vården, välte pandemin planeringar och inarbetade kontakter över ända när den bröt ut förra året. Gruppträffar fick ställas in och besöksförbudet satte till en början stopp för alla avdelningsbesök.

– Jag finns med i en tvärprofessionell grupp som arbetar med ALS-patienter. Vår anhöriggrupp, som upplevs som oerhört viktig, kunde bara ha ett första möte innan allt stängdes ner.

Sedan hösten sker en del besök på avdelningar med visir och munskydd. Men eftersom situationen har förändrats snabbt, har det varit svårt att planera.

– Det som har tagit mig mest är när man märker hur redan sköra patienter, som de ALS-sjuka, blir drabbade. Det är ganska smärtsamt, säger Roland Stahre.

Till exempel har en del ALS-patienter varit så smärtkänsliga i svalget att de har avstått från att ta det covid-test som behövs för att de ska läggas in på sjukhus.

Digitala möten har till en del kunnat ersätta mötena med patienter och anhöriga.

Även för vårdpersonalen har det varit tungt, säger Roland Stahre. Den stora arbetsbelastningen har inte lämnat utrymme för avlastande eller reflekterande samtal, samtidigt har personalen behövt finnas där för människor i livets slutskede.

– En del har sett arbetet med covid-patienter som en utmaning, där de verkligen velat göra sitt yttersta, medan andra varit ganska påverkade av lidandet, och ibland haft svåra situationer att handskas med i sina egna nära relationer.

Men utsattheten då hälsan sviktar gör ofta så att existentiella och andliga frågor väcks till liv. Oavsett tro eller livsåskådning.

Renhetskultur är något helt annat än hederskultur

Ledare De senaste månaderna har man från flera håll försökt att kleta begreppet ”hederskultur” på Sveriges... lördag 10/4 00:00

Inflytelserik fransk filosof anklagas för pedofili i ny bok

Frankrike. Var den franska filosofen Michel Foucault, som är känd för sina reflektioner kring maktstrukturer... söndag 11/4 12:00

Allt färre amerikaner är kyrkligt aktiva

USA. Antalet amerikaner som är medlemmar i någon kyrka, synagoga eller moské blir allt färre, enligt en... lördag 10/4 16:00

Ett osannolikt men avslöjande samtal med en jordansk chaufför

Israelkommentar Att verkligheten och rapporterna från Israel sällan stämmer är vi här i Israel vana vid, men ibland...

Liberalteologin urholkar bibelns gudomliga inspiration

Bibeltro eller bibelkritik (del 2/4). Utifrån bibliskt perspektiv kan man knappast betrakta liberalteologin som kristen, eftersom den...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier