På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Linda Bergling har reagerat på SVT:s artikel om negativa effekter av mindfulness. Hon förespråkar fler behandlingsalternativ och andlig varudeklaration inom vården. Foto: Privat

Pastor: Fel att ge buddhism företräde inom sjukvården

Det inte är ovanligt med negativa effekter av mindfulness och meditation. Det visar en ny studie som SVT Nyheter rapporterade om i förra veckan. Pastor Linda Bergling har i många år förespråkat fler behandlingsalternativ och andliga varudeklarationer inom vården. Buddhismen kan inte få företräde på det sätt som nu sker i Sverige, menar hon.

Nyheter · Publicerad 15:57, 16 sep 2020

För en vecka sedan uppmärksammade SVT Nyheter en ny studie som visar att mindfulness och meditation kan leda till effekter som ångest och depression, även hos personer utan tidigare psykisk ohälsa.

Världen idag rapporterade om studien och nu har Linda Bergling, pastor i församlingen Arken, reagerat på uppgifterna. Bergling är doktor i pastoral counselling och har följt utvecklingen när det gäller mindfulnessmeditation inom skola, vård och omsorg.

Hon har, via sitt vårdbolag Hälsolövet, haft utbildningar för vård- och omsorgspersonal om mindfulness koppling till buddhistisk andlighet. Hon har också drivit frågan om andlig varudeklaration av österländska metoder.

I ett mejl som Bergling skickat till SVT och som också Världen idag fått menar hon att alla nya behandlingsmetoder kräver en ordentlig kontroll av negativa biverkningar.

”Och många med mig tror att bristen på andlig varudeklaration är en av anledningarna till att de negativa biverkningarna kommer att öka på sikt”, skriver hon.

Mindfulnessmeditation kan inte separeras från ett buddhistiskt förhållningssätt till livet, dess filosofi, världsåskådning, människosyn eller etik och moral, menar Bergling

”Det är sant som psykolog Alexander Rozental säger (till SVT reds. anm.) att övningen syftar till att öka förmågan att uppmärksamma tankar, känslor och kroppsliga sensationer. Men i processen där tankeflödet skall sänkas, tränas brukaren i att utveckla åskådarattityd till sitt eget inre och förberedas för det viktigaste och slutgiltiga steget på vägen till nirvana, …”

Linda Bergling förklarar att mindfulnessmeditation är det sjunde steget i buddismens åttafaldiga väg till lidandets upphörande, där fördjupad meditation i olika nivåer förbereder för nirvana, tomhet och utslocknande samt ett löfte om att slippa återfödas.

Hon påpekar att både läkaren Ola Schenström, som varit med och introducerat mindfulness i Sverige, och professor Åsa Nilsonne, är tydliga med kopplingen mellan mindfulness och buddism.

Informationen behöver bli tydligare även inom vård och skola, så att patienter och elever kan göra ett aktivt val om de vill introduceras till buddismen eller inte, anser Bergling.

”Att lösgöra mindfulness ur dess buddhistiska sammanhang vore lika konstigt som att plocka ut muslimernas fredagsbön, den judiska sabbatsbönen eller bön om inre vila ur kristendomen, och presentera dem som behandlingsmetoder mot depression, oro och ångest”.

Den andliga varudeklarationen är nödvändig i vårt mångreligiösa samhälle, för att elever, föräldrar och brukare skall kunna söka alternativa meditationsformer som är i enlighet med deras egen religion, menar Linda Bergling.

”Buddhismen kan inte få företräde på det sätt som nu sker i Sverige och behandlingsmetoden mindfulness behöver belysas från olika håll och inte enbart kläs i terapeutiska kläder”.

Många med mig tror att bristen på andlig varudeklaration är en av anledningarna till att de negativa biverkningarna kommer att öka på sikt.

En stat får inte pressa sina medborgare till att ljuga

Ledare En lärare på Sol­viks­skolan i Järna blev nyligen uppsagd från sin tjänst på grund av sin vägran... tisdag 11/5 00:10

Nationalister band ris för egen rygg

Ledare Efter torsdagens val till provinsförsamlingen i Skottland står nu klart att Skotska... tisdag 11/5 00:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier