Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Parti lyfter fostrets rättigheter i valrörelsen

Med förslag om att förbjuda abort, riva upp lagen om samkönade äktenskap och upphöra med ”könskorrigerande” behandlingar i offentlig vård, går Kristna värdepartiet in i slutskedet av valrörelsen. – En röst på samvetet är inte bortkastad, menar partiordförande Mats Selander.

Nyheter · Publicerad 21:00, 6 sep 2018

I förra riksdagsvalet fick Kristna värdepartiet 0,06 procent av rösterna, vilket innebar 3 553 personer. Partiets ordförande Mats Selander säger att man nu har som mål att få 15 000–16 000 röster, eller uppemot 0,3 procent.

– Då skulle vi få en påverkanskraft som inte står i proportion till vår litenhet, säger han.

Det är ingen hemlighet att partiet vill vara ett alternativ till Kristdemokraterna.

– Vi vill få KD att gå tillbaka till sin ursprungliga grund. Gör de inte det vill vi ersätta KD, säger Selander.

Kristna värdepartiets huvudfråga är abortfrågan. I partiprogrammet kan man läsa att partiet vill motverka vad man kallar ”psykologiska tvångsaborter”, förbjuda all fosterdiagnostik som inte ligger i barnets medicinska intresse och på sikt införa ett förbud mot aborter från befruktningen.

Man kan också läsa att partiet vill se ökat stöd till gravida kvinnor, ensamstående och småbarnsföräldrar samt att inhemska adoptioner uppmuntras och underlättas.

– Abortfrågan är viktig eftersom den handlar om människovärdet. Ingen annan kränkning av människovärdet kommer ens i närheten av den frågan. Vi dödar var fjärde människa i varje årskull, säger Mats Selander.

Han förstår inte hur man kan se abortfrågan som ”en fråga bland alla andra”.

– Säger man det, har man indirekt sagt att man inte tror på människovärdet eller inte tar det på allvar, säger han.

Abortfrågan är dock långt ifrån den enda fråga som Kristna värdepartiet driver. Tittar man på partiprogrammet kan man se att det finns förslag i frågor som ekonomi, försvar, utbildning och lag och rätt.

Frågor som partiet, enligt Selander, ofta får synpunkter på, rör förutom abort, äktenskapet, familjen och mänsklig identitet. Partiet vill bland annat att lagen om samkönade äktenskap rivs upp och ersätts av en traditionell lagstiftning, att ”könskorrigerande” behandling inte ska betalas med skattemedel, och att föräldrar får en barnomsorgsersättning. Andra frågor som partiet driver är att sexualundervisningen i skolan ska fokusera på den relationella aspekten, att den nuvarande könspolitiska pedagogiken i förskolan slopas och att Sverige motverkar en legalisering av dödshjälp både nationellt och internationellt.

När det gäller migrationspolitik säger Mats Selander att partiet inte drar sig för att problematisera muslimsk invandring.

– Värderingar är religiöst grundade. Det blir automatiskt krockar när man som muslim kommer till Sverige, och detta skapar ett kulturellt och känslomässigt utanförskap, säger han.

Inför valet har de omkring 50 personerna som är verksamma i partiet varit runt på torg i orter som Aneby, Vänersborg, Göteborg och Järfälla. Reaktionerna är, enligt Selander, blandade.

– Antingen hatar man oss eller så älskar man oss, säger han.

Hur ser du på att en röst på er ser ut att bli en röst i sjön?

– Jag är lite trött på den föraktfulla tonen om ”den bortkastade rösten”. Den som i dag röstar på KD, MP eller SD står i tacksamhetsskuld till dem som en gång ”kastade bort sin röst” på dessa partier. När man fnyser åt ett litet parti fnyser man samtidigt åt det parti man själv tänker rösta på.

Mats Selander frågar sig också vad för typ av människa man vill vara: En stigfinnare eller en flockmänniska.

– Jag tycker att man ska fråga sig: Vad säger mitt samvete? Vad säger mitt hjärta? Och vad är värst: Att kasta bort sin röst eller kasta bort sitt samvete?

Ingen annan kränkning av människovärdet kommer ens i närheten av [abortfrågan]. Vi dödar var fjärde människa i varje årskull.

Löfven svajade om avdrag för gåvor

Välgörenhet. – Kan statsministern, här och nu, ge ett löfte om att gåvoavdraget blir kvar? Den frågan ställde KD-ledaren Ebba Busch Thor nyligen till Stefan...

KD mot himlen i Förtroendebarometern

Samhälle. Ett spännande år i politiken gav utslag i Förtroendebarometerns mätning av hur mycket vi litar på partierna. Några ökade, några rasade och några...

Gud, förvaltarskap och människovärde

Ledare Skapelsen Vi har begåvats med nya ord som ”klimatångest” och ”flygskam”. Det är naturligt att de globala utmaningarna sätter avtryck i språket. Men frågan är...

Hur ska jag hantera mina panik-ångestattacker?

Jag har sedan ett år tillbaka lidit av panikångestattacker. I början hade jag flera i veckan då jag hyperventilerade av skräck, men det är inte lika...

40 barn räddades mirakulöst då tornado slet av kyrktak

Mirakel. Förra veckan slog en tornado till mot Paducah, Kentucky, och slet loss taket från baptistkyrkan Mount Zion, som förstördes. Det vill säga, så när som...