Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Mörkare moln tornar upp sig på svensk elhimmel. Foto: Johan Nilsson/TT

Paradigmskifte att vänta: Sverige tros bli elimportör

Från att ha haft ett stort exportöverskott är Sverige på väg att bli importberoende av el de närmaste åren. Orsaken är kraftigt ökad elförbrukning, men bara en mindre del ny elproduktion.
Det innebär också högre elpriser, enligt Svenska kraftnäts analys av elsystemet fram till 2027.

Nyheter · Publicerad 20:00, 22 dec 2022

I år bedöms Sverige vara Europas största elexportör, enligt tidigare redovisad statistik. Men det är snart slut med det.

Från dagens bedömda elexport, samlat över året, beräknas den falla rejält fram till 2027. Fallet kan bli från 28 TWh ner till 6 TWh (terawattimmar). Men om vädret är ogynnsamt – kallt med lite vind och nederbörd – kan Sverige hamna i ett läge med elimport sett över hela 2027.

Huvudorsaken är enkel. Efterfrågan på el i Sverige ökar kraftigt under perioden 2023–2027, från beräknade 144 TWh till 188 TWh. Elektrifiering av transportsektorn och mer elintensiv industri, i första hand i norra Norrland, är anledningen. Samtidigt ökar inte den nya elproduktionen alls i samma omfattning.

Det enda som väntas tillkomma är landbaserad vindkraftsel.

”Produktionen från övriga kraftslag, inklusive havsbaserad vindkraft, förändras endast lite under perioden”, skriver Mattias Jonsson, enhetschef för elmarknadsanalys på Svenska kraftnät, i en kommentar.

Därmed ökar också risken för effektbrist, det vill säga fler tillfällen då Svenska kraftnät kan komma att tvingas till tillfälliga, manuella nedstängningar av el i vissa områden.

Också priset på el påverkas, även om det på mellanlång sikt kan väntas falla något från de nu höga nivåerna om bränslepriserna sjunker tillbaka.

”När sedan elanvändningen i norra Sverige tar fart 2025 bidrar det dels till utjämnade prisskillnader i Sverige, dels till åter högre priser”, skriver Svenska kraftnät i sin nya analys.

Produktionen från övriga kraftslag, inklusive havsbaserad vindkraft, förändras endast lite under perioden.

Tystnad när islamism togs upp i brittisk tv

Storbritannien. När den kände ateisten Richard Dawkins i en intervju får frågor om islamism blir han plötsligt... fredag 31/3 07:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Varför kristen och evolutionist?

Teistisk evolution (del 7/7). Evolutionshypotesen har ett massivt stöd i dagens kultur, i den akademiska världen, skolan och i... fredag 31/3 00:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00