Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Sofia Kyrka på Södermalm. Foto: Maja Suslin/TT

Pandemin tär på Svenska kyrkans kassa

Coronapandemin slår hårt mot Svenska kyrkans intäkter från kyrkoavgifterna. Resultatet: närmare 1,6 miljarder kronor i minskade intäkter för perioden 2021–2023.

– Vi kommer varje år att få mindre pengar, vi kommer aldrig att få mer, säger kyrkostyrelsens förste vice ordförande, Wanja Lundby-Wedin, till Kyrkans tidning.

Nyheter · Publicerad 18:36, 8 jul 2020

I dag utgör kyrkoavgiften runt 60 procent av Svenska kyrkans intäkter. Därför blir det märkbart när samfundets medlemmar sägs upp och permitteras som en följd av coronakrisen. Då har man ändå inte räknat med att många kan komma att lämna kyrkan till följd av pandemin.

”Mot bakgrund av denna prognos är det absolut nödvändigt att minska kostnaderna inom Svenska kyrkan”, skriver kyrkostyrelsen i en skrivelse om ekonomin.

Där framgår att kyrkostyrelsen behöver minska sina kostnader med cirka 200 miljoner kronor. För en långsiktig ekonomisk balans krävs dessutom effektiviseringar på minst två procent per år.

”Den verksamhet som bedrivs i dag kommer inte att kunna rymmas i de framtida ekonomiska ramarna”, konstaterar man krasst.

Vilket botemedel föreslår då kyrkostyrelsen? Framför allt att ”stora delar av enheternas kostnader för IT, löne- och ekonomicenter läggs på nationell nivå”, bland annat genom ett gemensamt lönecenter i Uddvalla. Det ingår i en föreslagen satsning på ”digitalisering och samverkan”, som kräver att den nationella nivån får en större del av kyrkoavgiften från 2024.

Om kyrkomötet säger ja, ska kyrkostyrelsen dessutom börja utreda en gemensam kapitalförvaltning, ”den mest ändamålsenliga stiftsindelningen”, liksom hur man kan minska kostnaderna för ”den demokratiska strukturen”.

Frändringen kräver satsningar, menar kyrkostyrelsen, i synnerhet på den centrala digitaliseringen. För klara årets påfrestningar tillförs stiften dessutom ett extra bidrag på 65 miljoner kronor för de tre åren.

På frågan från Kyrkans tidning om hon tror att alla inom samfundet uppskattar att verksamheten centraliseras, svarar Wanja Lundby-Wedin att hon inte ser förslagen ”som en centralisering”.

– Jag ser detta som ett gemensamt ansvarstagande och resultatet blir bättre för oss alla. Några stora ekonomiska enheter kan klara sig själva, men det är de församlingar som behöver detta mest som vi måste vara solidariska med, säger hon.

Förblindad woke-kultur trasar sönder kultur

Ledare Med nya tider kommer nya ord, som det importerade ordet woke. Det har sin bakgrund i... tisdag 4/8 00:00

John Ortberg tvingas bort från pastorstjänst

Den kände teologen och författaren John Ortberg tvingas lämna rollen som pastor i den amerikanska... tisdag 4/8 14:50

Andens besökelsetid pågår i denna stund

Ledare Gud är både tre och en. Vi tror på en Gud, som uppenbarar sig i tre personer, Fadern, Sonen och... lördag 1/8 00:00

Sven var svårt coronasjuk – ”Gud botade mig mirakulöst”

Covid-19. I mars insjuknade Sven Almkvist i covid-19 med kraftig värk och hög feber. Bönegruppen kom överens... tisdag 4/8 14:00

Senaste nytt

    Sven var svårt coronasjuk – ”Gud botade mig mirakulöst”

    Covid-19. I mars insjuknade Sven Almkvist i covid-19 med kraftig värk och hög feber. Bönegruppen kom överens...

    Varför visar sig inte Gud tydligare?

    Mot väggen Varför visar sig inte Gud tydligare?/Bengt