Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit.
Psaltaren 139:16

Världen idag

Att för tidigt födda barn kan räddas allt tidigare innebär att svensk abortlagstiftning behöver ändras, anser Sveriges förening för obstetrik och gynekologi. Dock inte genom en sänkt veckogräns. Bilden är från en neonatalavdelning i Las Vegas. Foto: Julie Jacobson/AP/TT

Överläkare vill att abortlag ändras: Slopa livsduglighet

Livsduglighetsbegreppet i svensk abortlag bör tas bort. Det anser Sveriges förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) och pekar på att allt tidigare födda barn kan räddas. Om abortlagen skulle ändras enligt föreningens förslag skulle det bli en allt större överlappning gällande när man kan rädda ett barn och när man kan abortera det.

Nyheter · Publicerad 08:00, 26 maj 2021

I ett inslag från Vetenskapsradion i Sveriges Radio i veckan lyfts frågan om livsduglighet, som betraktas som den tidpunkt då ett barn kan överleva utanför mammans livmoder. I dag gäller att ett barn som föds efter graviditetsvecka 21+6 dagar räknas som livsdugligt. Men när ett barn överlever en abort och föds efter denna tidpunkt är detta, enligt Statens medicinsk-etiska råds (Smer) definition, i juridisk och etisk mening en människa.

Men forskningen går snabbt framåt, och i en inte alltför avlägsen framtid kan det bli möjligt att rädda barn som föds efter bara några månader, eller kanske veckor.

Abortförespråkare har därför väckt frågan: Vad händer med aborterna om livsdugligheten i princip finns där från början?

– Nu kommer vi till en punkt där man nästan kan lägga foster i burkar och koppla upp dem till konstgjorda moderkakor och då finns det väl egentligen ingenting som säger att det över huvud taget finns en punkt för när man inte skulle kunna behandla ett foster så att det blir en människa. Då blir det per automatik så att forskningen blir ett hot mot aborträtten om man ska ha den definition av livsduglighet vi har nu, säger Helena Kopp Kallner, styrelseledamot i SFOG och överläkare i obstetrik och gynekologi, i Vetenskapsradions program.

För att skydda det som Kopp Kallner benämner som ”aborträtten” vill hon att politikerna ska ändra i abortlagen och ta bort livsduglighetsbegreppet. Hon önskar alltså att abort ska bli möjligt även på barn som är ”livsdugliga”.

SFOG har varit drivande i att barn som överlever en sen abort och föds inte ska få vård utan självdö. Kopp Kallner anser att ”en abort ska vara en abort”.

– Vi upplever då att det är vår uppgift inom professionen att se till att det här inte blir ett barn. Kvinnan förväntar sig en abort och det absolut sämsta utfallet är att det kommer ut ett svårt skadat barn.

Det är ”djupt oetiskt” att ett oönskat svårt skadat barn får födas, anser hon.

Till en början hävdade Veten­skaps­radion att även Smer förespråkar ett slopande av livsduglighet. I en rapport från 2019 föreslog Smer dock att regeringen skulle överväga möjligheten att ”utreda livsduglighetsbegreppet i abortlagen och om det finns skäl att införa en fast veckogräns för sen abort”.

Smer föreslog också att Socialstyrelsen skulle få i uppdrag att utreda ”de närmare förutsättningarna för att kunna erbjuda feticid i samband med sen abort”. Feticid innebär att döda ett foster.

När Världen idag tar kontakt med Smer vidhåller man dock att man står fast vid förslaget om en översyn, och senare ändrar Vetenskapsradion formuleringarna om Smers ståndpunkt på sin webbplats.

Helena Kopp Kallner säger att hon vill komma ifrån att det finns en livsduglighetsgräns eftersom det ”skulle innebära att vi inte skulle kunna göra några aborter i framtiden”.

Om abortlagen ändrades i enlighet med SFOG:s förslag skulle det i praktiken innebära ett överlapp i ett långsamt men konstant ökande antal veckor där det är både tillåtet att göra en abort men också möjligt att rädda ett barns liv.

Kvinnan förväntar sig en abort och det absolut sämsta utfallet är att det kommer ut ett svårt skadat barn.

Vad är planen för att vända Svenska kyrkans utveckling?

Ledare I veckan meddelade Antje Jackelén att hon går i pension hösten 2022. När hon lägger ner staven sker... torsdag 9/12 00:10

Den ”banala” antisemitismen är inte mindre allvarlig

Israelkommentar Den 21 november sköts en 26-årig israelisk man till döds av en palestinsk terrorist precis intill... torsdag 9/12 00:00

Mediers trovärdighet ifrågasätts efter avslöjande

USA. Många amerikaner frågar sig ifall de kan lita på sin morgontidning efter avslöjandet om de falska... torsdag 9/12 10:50

Bilda bokade satanistiskt band – backar efter kritik

Studieförbund. Studieförbundet Bilda, där en lång rad kristna aktörer är medlemmar, beslutade nyligen att avboka... torsdag 9/12 09:00

Vaccinpass kan införas vid mindre samlingar

Corona. Nu återinförs rekommendationer om avstånd och munskydd. Om smittläget förvärras kan regeringen ta... torsdag 9/12 07:00

Låt oss vara ivriga att säga ja till Andens väg i och genom våra liv.

Inför söndag En väg tar oss till en destination. Alla vägar som vi använder dagligen har anlagts någon gång.... torsdag 9/12 00:00

Vi vet egentligen aldrig vad som ska hända i en bönestund.

Ledarkrönika I min ungdom hörde jag flera predikningar som hjälpte mig att förstå betydelsen av bön med... torsdag 9/12 00:00

Senaste nytt

    Den ”banala” antisemitismen är inte mindre allvarlig

    Israelkommentar Den 21 november sköts en 26-årig israelisk man till döds av en palestinsk terrorist precis intill...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier