Frukta Herren, ni hans heliga, de som fruktar honom lider ingen brist.
Psaltaren 34:10

Världen idag

– Vi har tidigare visat mest omsorg om förövaren och inte om den som varit utsatt. Här har vi helt enkelt inte varit tillräckligt tydliga, säger Inger Lise Olsen, handläggare i könsrollsfrågor, vid utvecklingsenheten på Kyrkokansliet. Foto: Magnus Aronson

Övergrepp sker i alla stift

Svenska kyrkan har i många år känt till att sexuella övergrepp har skett – och sker – i samtliga stift och man har arbetat aktivt med frågan i 13 år. Men någon samlad bild av övergreppens omfång finns inte.– Det är något vi arbetar på, säger Inger Lise Olsen, handläggare för genderfrågor.

Nyheter · Publicerad 06:00, 4 mar 2011

Någon central statistik på hur många övergrepp som har skett i Svenska kyrkan, var, och under vilken tid, de har skett, vilka förövarna är och hur många polisanmälningar som gjorts, finns alltså inte. Det tillstår Inger Lise Olsen utan omsvep. Den bristande överblicken är bekymmersam, anser Inger Lise Olsen. Resan är lång till förebilderna Norska kyrkan.
– Norska kyrkan har ett eget center som kan erbjuda samlade resurser när det gäller att erbjuda offren stöd, till exempel i form av terapi, säger hon.
– Det är många som önskar att vi hade detsamma, men några konkreta planer finns ännu inte, tillägger hon.

Inger Lise Olsen har i 20 år arbetat med och utbildat Svenska kyrkans personal och frivilliga i att förebygga sexuella övergrepp och att bemöta dem som drabbats. Incitamentet till detta arbete var en motion till kyrkomötet 1996 och två år senare kunde förslaget omsättas i praktiken.
– I varje stift finns det numera två kontaktpersoner – en man och en kvinna – vars uppgift det är att stödja utsatta, berättar
hon.
Det är resultatet av en självrannsakan:
– Vi har tidigare visat mest omsorg om förövaren och inte om den som varit utsatt. Här har vi helt enkelt inte varit tillräckligt
tydliga, säger Inger Lise Olsen.
Hon berättar att den typiske förövaren är en man som i själavårdssituation förgriper sig på en kvinnlig konfident, men det har visat sig att också kvinnor begår sexuella övergrepp.
– I samhället i stort sker dessa övergrepp inom familjen. Men här finns mycket lite kunskap. Att kvinnor kan begå sådana brott är tabubelagt; det handlar om synen på kvinnlig sexualitet, den goda modern och så vidare, fortsätter Inger
Lise Olsen.
Hon berättar att ett sexuellt övergrepp är ett enormt trauma för drabbade: inte minst handlar det om skam, skuld och
självanklagelser.
– Men en pojke, som blir missbrukad av sin mamma, tillfogas speciellt svåra skador, säger hon.

När Katolska kyrkan i Sverige för något år sedan befann sig mitt i stormens öga och medier i stort sett dagligen rapporterade om sexuella övergrepp, var ett argument att prästernas celibat var anledningen. Men detta avfärdar Inger Lise Olsen bestämt:
– Våra präster lever inte i celibat, men vi har samma problem. Jag tror att det i stället är en fråga om makt.

Katolska kyrkan ser hon egentligen ingen anledning att uttala sig om, men fastslår att det som skedde ledde till en gemensam sorg.
– Och jag tycker att Katolska kyrkan har visat på en stor professionell vilja att hantera hela frågan, säger hon.
Svenska kyrkan proklamerar nu nolltolerans mot sexuella övergrepp. Skriften "Vad gör vi nu?", som presenterades för
någon vecka sedan, är resultat av en revision av de tidigare Riktlinjerna från 1998 och publikationen Mitt ibland oss från
2004. Speciellt fokus sätts på fyra punkter: sociala medier, Svenska kyrkans frivilliga medarbetare, pojkar och män som offer samt kvinnor som förövare.
Arbetet, som är en kontinuerlig process, har stor uppbackning i hela kyrkan.
– Vi har ett tydligt stöd från såväl biskops- som kyrkomöte liksom från arbetsgivarorganisationen, säger Inger Lise Olsen.

Centerpartiet vill skära i föräldraledigheten

Politik. Centerpartiet vill ha en bred översyn av föräldraförsäkringen. Den nuvarande är för generös och... måndag 27/9 09:00

Kristen illusionist vann amerikanska Talang

Tv. Med budskap om att bry sig om andra vann den kristna illusionisten Dustin Tavella i helgen den... söndag 26/9 12:00

Sjukhusfartyg har anlänt till Europa

Mercyships. Efter fem års byggnation på ett varv i Kina har världens största civila sjukhusfartyg, Global... söndag 26/9 08:00

Det är i misstrons mylla som alla broar bränns.

Gästkrönika Skandinavien har varit hela världens lilla Bullerby. Ett handslag har räckt, ett löfte har hållits.... lördag 25/9 00:00

Glädjeämnen mitt i fattigdomen

Missionsglimten Gå ut mission samarbetar sedan ett par år med inhemska missionärer på Madagaskar. Det är helt... lördag 25/9 00:00

Tro och solidaritet kan tappa tung roll inom S

Politik. Tro och solidaritet, tidigare Broderskapsrörelsen, är en av fyra så kallade sidoorganisationer inom... lördag 25/9 17:00
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier