Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Att Svenska kyrkan deltar i pridefestivaler ”i vilka värderingar, handlingar och livsstilar som är emot Bibelns innehåll och Guds vilja bejakas och lyfts som något positivt”, är problematiskt menar östlaestadianerna. Foto: Hossein Salmanzadeh/TT

Östlaestadianerna i konflikt med svenskkyrkliga biskopar

Pridemedverkan, kvinnor som präster och liberalteologins utbredning. Det är några av de företeelser som östlaestadianernas ledare i ett brev kritiserat Svenska kyrkans ledning för. Man undrar om kyrkan ens vill ha kvar östlaestadianerna i sin gemenskap. Nu har biskopsmötet svarat, och går inte gruppen till mötes.

Nyheter · Publicerad 11:00, 3 mar 2020

”Vi erfar att Svenska kyrkan trampar Guds ords auktoritet under sina fötter”.

Så skrev ledare för de östlaestadianska fridsförbunden i ett brev till kyrkans ledning och manade dem att återvända till ”grunderna i den kristna tron”.

Laestadianismen är en konservativ luthersk riktning som är uppkallad efter väckelsepredikanten Lars Levi Læstadius, som under 1800-talets början och mitt var verksam som präst i bland annat Pajala och Karesuando. I dag är rörelsen uppdelad, men kännetecknas ofta av en enkel livsstil och en konservativ, klassisk bibelsyn.

I östlaestadianernas skrivelse ifrågasätts att Svenska kyrkan godkänner och deltar i pridefestivaler ”i vilka värderingar, handlingar och livsstilar som är emot Bibelns innehåll och Guds vilja bejakas och lyfts som något positivt”.

Man undrar om kyrkan fortfarande vill ha fridsförbunden kvar i sin gemenskap och frågar hur man i så fall ska få sitt behov av präster tillgodosett.

”Finns det … hopp om att Svenska kyrkan kommer att utbilda, viga och anställa präster och diakoner … som delar vår bibelsyn?”

Nu har Svenska kyrkans biskopar svarat och skriver att man ”självklart” vill ha laestadianerna kvar i den gudstjänstfirande gemenskapen. Men när det gäller de konkreta frågorna som tagits upp väljer kyrkans ledning att polemisera.

Angående bibeltrogna präster skriver man att prästtjänsten alltid är knuten ”till Svenska kyrkan som helhet”. Gällande bibelsyn är Svenska kyrkan en kyrka som inte tror ”på Bibeln utan vi tror med Bibeln” skriver biskoparna, och menar att Bibeln alltid måste tolkas och förstås utifrån den tid man lever i.

Kritiken mot liberalteologi avfärdas med att denna hade ”sin glansperiod för mer än 100 år sedan”.

”Även den som vill leva så nära Bibelns ord som möjligt gör ju tolkningar, inte minst av de ord som talar om drastiska straff som stening eller stympning, mat- och klädesregler, och så vidare”, skriver biskoparna.

Åsa Nyström, biskop i Luleå stift, är nu den som ska föra den fortsatta dialogen med östlaestadianerna. Kyrkans tidning frågar henne om biskopsmötet välkomnar personer med en klassisk kristen bibelsyn att bli präster i Svenska kyrkan.

– Jag välkomnar varje person som vill föra samtal om den resan. Då för vi samtal utifrån biskopsbrevet om att bli präst och diakon i Svenska kyrkan och om vigningslöftena. Vi behöver präster som kan tala olika kristna dialekter och det är klart vi vill ha präster som kommer ur Tornedalens mylla.

Samtidigt säger Åsa Nyström att någon särskild överenskommelse om präster till fridsförbunden inte är aktuell.

– Det tror jag inte är vägen framåt. Det är mycket mer intressant att samtala om i vilken mån de själva kan se att det finns personer som de tror är lämpliga och om dessa själva vill.

Jag välkomnar varje person som vill föra samtal om den resan.

Ensamheten – den farliga baksidan av restriktionerna

Ledare Coronapandemin har nu passerat ett år som världsdominerande skeende. Restriktioner och... lördag 27/2 00:00

Präst åtalas – fritog man i resväska

Gävle. Två kvinnor, varav en präst, åtalas misstänkta för att ha smugglat ut ett man i en resväska från... lördag 27/2 17:00

Biverkningar av mindfulness viktig väckarklocka för Sverige

Ledare 20 000 personer med sviter av mindfulness hörde förra året av sig till organisationen Cheetah House... torsdag 25/2 00:10

Många döda i president Bidens första attack

Syrien. USA har genomfört ett anfall mot anläggningar i östra Syrien, som uppges användas av Iranstödd... lördag 27/2 09:00

Hur Israel än agerar i vaccinfrågan skulle det anses fel

Israelkommentar Det faktum att staten Israel, i likhet med alla andra länder i världen, enbart erbjuder...
Följ Världen idag i sociala medier