Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Att Svenska kyrkan deltar i pridefestivaler ”i vilka värderingar, handlingar och livsstilar som är emot Bibelns innehåll och Guds vilja bejakas och lyfts som något positivt”, är problematiskt menar östlaestadianerna. Foto: Hossein Salmanzadeh/TT

Östlaestadianerna i konflikt med svenskkyrkliga biskopar

Pridemedverkan, kvinnor som präster och liberalteologins utbredning. Det är några av de företeelser som östlaestadianernas ledare i ett brev kritiserat Svenska kyrkans ledning för. Man undrar om kyrkan ens vill ha kvar östlaestadianerna i sin gemenskap. Nu har biskopsmötet svarat, och går inte gruppen till mötes.

Nyheter · Publicerad 11:00, 3 mar 2020

”Vi erfar att Svenska kyrkan trampar Guds ords auktoritet under sina fötter”.

Så skrev ledare för de östlaestadianska fridsförbunden i ett brev till kyrkans ledning och manade dem att återvända till ”grunderna i den kristna tron”.

Laestadianismen är en konservativ luthersk riktning som är uppkallad efter väckelsepredikanten Lars Levi Læstadius, som under 1800-talets början och mitt var verksam som präst i bland annat Pajala och Karesuando. I dag är rörelsen uppdelad, men kännetecknas ofta av en enkel livsstil och en konservativ, klassisk bibelsyn.

I östlaestadianernas skrivelse ifrågasätts att Svenska kyrkan godkänner och deltar i pridefestivaler ”i vilka värderingar, handlingar och livsstilar som är emot Bibelns innehåll och Guds vilja bejakas och lyfts som något positivt”.

Man undrar om kyrkan fortfarande vill ha fridsförbunden kvar i sin gemenskap och frågar hur man i så fall ska få sitt behov av präster tillgodosett.

”Finns det … hopp om att Svenska kyrkan kommer att utbilda, viga och anställa präster och diakoner … som delar vår bibelsyn?”

Nu har Svenska kyrkans biskopar svarat och skriver att man ”självklart” vill ha laestadianerna kvar i den gudstjänstfirande gemenskapen. Men när det gäller de konkreta frågorna som tagits upp väljer kyrkans ledning att polemisera.

Angående bibeltrogna präster skriver man att prästtjänsten alltid är knuten ”till Svenska kyrkan som helhet”. Gällande bibelsyn är Svenska kyrkan en kyrka som inte tror ”på Bibeln utan vi tror med Bibeln” skriver biskoparna, och menar att Bibeln alltid måste tolkas och förstås utifrån den tid man lever i.

Kritiken mot liberalteologi avfärdas med att denna hade ”sin glansperiod för mer än 100 år sedan”.

”Även den som vill leva så nära Bibelns ord som möjligt gör ju tolkningar, inte minst av de ord som talar om drastiska straff som stening eller stympning, mat- och klädesregler, och så vidare”, skriver biskoparna.

Åsa Nyström, biskop i Luleå stift, är nu den som ska föra den fortsatta dialogen med östlaestadianerna. Kyrkans tidning frågar henne om biskopsmötet välkomnar personer med en klassisk kristen bibelsyn att bli präster i Svenska kyrkan.

– Jag välkomnar varje person som vill föra samtal om den resan. Då för vi samtal utifrån biskopsbrevet om att bli präst och diakon i Svenska kyrkan och om vigningslöftena. Vi behöver präster som kan tala olika kristna dialekter och det är klart vi vill ha präster som kommer ur Tornedalens mylla.

Samtidigt säger Åsa Nyström att någon särskild överenskommelse om präster till fridsförbunden inte är aktuell.

– Det tror jag inte är vägen framåt. Det är mycket mer intressant att samtala om i vilken mån de själva kan se att det finns personer som de tror är lämpliga och om dessa själva vill.

Jag välkomnar varje person som vill föra samtal om den resan.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10