Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Osäkerhet kring Trumps Israelsyn

Hur kommer Donald Trump agera i relation till Israel? Den frågan väntar på att besvaras och i Israel finns både hoppfullhet och oro inför maktskiftet i USA.

Nyheter · Publicerad 09:37, 11 nov 2016

Å ena sidan har Trump och hans supportrar kritiserats för att mer eller mindre direkt antyda saker som kan tolkas som antisemitiska och hatiska mot judar. Samtidigt har den kommande amerikanska presidenten vid flera tillfällen utmålat sig själv som en stor Israelvän.

I ett inspelat tal under valrörelsen uttryckte han sig översvallande kring sin kärlek till Israel.

”Min administration kommer att stå sida vid sida med det judiska folket och Israels ledare för att fortsätta stärka broarna som förenar, inte bara judiska amerikaner och Israel, men också alla amerikaner och israeler”, sa han och lovade att stå upp emot ”fienden” Iran.

Men precis som på en lång rad andra områden är Trumps intentioner när det gäller utrikespolitiken oklar. Han har under kampanjen varit noga med att påpeka oberäknelighet som den stora tillgången för USA i sin utrikespolitik. Och just detta väcker oro hos de israeliska ledarna, menar Jerusalem Post i en analys.

”Netanyahu hade uppenbara åsiktsskillnader jämfört med Clinton, men han visste åtminstone var hon stod och vad som väntade. Israeliska beslutsfattare i allmänhet tycker om det förutsägbara; de vill veta vad de får, även om det inte är vad de vill ha, eftersom de då åtminstone kan förbereda sig. (…) Någon sådan förutsägbarhet existerar inte i förhållande till Trump. Han är ett oskrivet blad, ett wild card”, skriver tidningen.

Nu är det dags för Guds rike att kontra med full kraft.

Ledarkrönika I slutet av februari, blev jag, min son och en god vän inbjudna av en annan god vän till Göteborg.... torsdag 4/6 00:20

Lösningen på kravallerna finns hos personen Jesus

Ledare Det gick bara några dagar efter att USA försiktigt började öppna igen efter corona­pandemins... torsdag 4/6 00:00

De livlösa lemmarna var yttre tecken på en inre, djupare brustenhet.

Inför söndag Apg 4:5–12 Etthundratjugo längtande människor samlades för att be om helig Ande. Det var en osäker... torsdag 4/6 00:20