Din rättfärdighet når upp till himlen, Gud, du har gjort stora ting. Gud, vem är som du?
Psaltaren 71:19

Världen idag

Ortodoxa kan lämna Bilda efter kritiserad konstutställning

De ortodoxa kyrkornas samarbetsorganisation Sankt Ignatios riktar i en skrivelse hård kritik mot studieförbundet Bilda och den antisemitismanklagade konstutställningen "The Holy Land – Det håliga landet", som visats i Stockholm. Nu har man startat en översyn av samarbetet med Bilda.

Nyheter · Publicerad 00:00, 11 apr 2012

Som Världen idag berättade nyligen så beslutade studieförbundet Bilda att i förtid avsluta konstutställningen "The Holy Land – Det håliga landet" som kunnat ses i Immanuelskyrkan i Stockholm. Redan marknadsföringen av utställningen fick många att reagera och man menade att judar framställdes som råttor. Att detta var syftet tillbakavisade Bilda, man bad dock om ursäkt och drog tillbaka reklamen. Men även själva utställningen, som bygger på en resa konstnärerna Stefan Sjöblom och Larz Lindqvist gjort i Israel och de palestinska områdena, har framställt judarna på ett nedvärderande sätt menar kritiker. I ett pressmeddelande uttryckte Bilda att orsaken till att utställningen avslutades var att den "lämnar för stort utrymme för misstolkningar".

På Sankt Ignatios hemsida kan man läsa en skarp protest mot hur Bilda hanterat situationen och främst marknadsföringen av utställningen. "Studieförbundet Bilda har bett om ursäkt och har uppvisat en uppriktig ånger. Det är bra, men vi anser att det också är nödvändigt med en djupare reflektion över hur detta kunnat inträffa. Ett sådant övertramp ska helt enkelt inte ske i ett studieförbund, som dessutom utger sig för att besitta kunskap och erfarenhet i frågor som rör Mellanöstern, och kan därför inte betraktas som ett enskilt misstag", skriver Yusuf Aydin, verkställande ordförande och Fader Misha Jaksic, direktor för inter-ortodoxa och externa relationer. Den senare har som en reaktion på utställningen sagt upp sin plats i Bildas styrelse.

- Jag anser att vi nu allvarligt bör fundera över vårt fortsatta engagemang i Bilda, säger Fader Misha Jaksic till Sändaren.
Han kallar översynen en markering men det finns också andra skäl till att man nu agerar, samarbetet har "inte varit sådant vi önskar", säger han.
- Vi vet att Bilda självt nu ska utreda turerna kring utställningen och de ortodoxa sina relationer till arbetet i Mellanöstern. Sedan kommer vi att se hur ett eventuellt samarbete kan se ut, säger han och framhåller att man haft svårt att hitta sin plats inom Bilda och att behoven av autonomi inte blivit tillgodosedda.

Enligt Sändaren understryker Bildas rektor Kerstin Enlund att det finns många olika ortodoxa kyrkor inom studieförbundet och att detta inte rör sig om någon konflikt.
- Jag har i alla fall inte hört att det är någon som önskar lämna oss. Däremot har vi sedan år 2 000 en pågående diskussion om ortodoxt bildningsarbete. Ortodox bildning och kultur är ett av Bildas profilområden, och vi har haft stor förståelse för deras behov av autonomi.

När föräldrarnas betydelse erkänns kan skolan bli bättre

Ledare För några decennier sedan hade det varit otänkbart att grovt våld, allvarliga trakasserier och... torsdag 27/1 00:10

Planen som skapar en palestinsk stat utan att följa några avtal

Israelkommentar Oslo-avtalen var de fredsavtal som Israel och PLO slöt under 1990-talet, vilka ledde fram till... torsdag 27/1 00:10

Flytande könsidentitet uppmuntras på förskolor

Barn. Normkritisk litteratur rekommenderas, biologisk fakta tonas ned och ord som ”flickor” och ”pojkar”... torsdag 27/1 11:50

Ebba Busch mötte Bränsleupproret

Energipolitik. KD meddelade nyligen att partiet vill sänka reduktionsplikten för diesel så att dieselpriserna blir... torsdag 27/1 09:00

Jesus är hoppet självt

Inför söndag En Trisslott. Hoppas, hoppas … neeej, det blev bara två ”en miljon”! Jag hade ju behövt tre... torsdag 27/1 00:00

Rysslands invasionshot av Ukraina följer ett mönster

Nyhetskommentar Med över 100 000 ryska soldater utplacerade med krigsmateriel längs den ukrainska gränsen sätter... torsdag 27/1 00:00

Rysslands invasionshot av Ukraina följer ett mönster

Nyhetskommentar Med över 100 000 ryska soldater utplacerade med krigsmateriel längs den ukrainska gränsen sätter...
Följ Världen idag i sociala medier