Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Gudrun Kugler, chef på den österrikiska organisation som nu har gett ut rapporten om hur intoleransen mot kristna ökar i Europa, är bekymrad över den framtida juridiska utvecklingen. Foto: Observatory

”Oroad för framtiden”

– Utvecklingen av den juridiska situationen för Europas kristna bekymrar mig. Och om vi inte reagerar på detta problem, kommer vi alla, inte bara kristna, att stå inför fler begränsningar av fri- och rättigheter.

Nyheter · Publicerad 00:00, 30 mar 2012

Det säger Gudrun Kugler, chef på den österrikiska och Wienbaserade frivilligorganisationen
Dokumentationsarchiv der Intoleranz gegen Christen, (på svenska Dokumenteringsarkiv för intolerans mot kristna) till Världen idag.
Organisationen har nyligen publicerat den rapport om den ökande diskrimineringen av kristna i Europa som vi presenterar i en intilliggande artikel, och Gudrun Kugler säger att hon är mycket glad över att den har satt i gång en offentlig debatt.
– Ju mer folk förstår av denna företeelse, desto färre händelser kommer det att bli. Detta, eftersom alla kommer att vara mer försiktiga. Allt vi upptäcker, rapporterar vi till de europeiska institutionerna och andra, och våra observationer tas emot mycket seriöst.

Men även om organisationens arbete i hög grad har bidragit till att makthavare på olika plan i Europa nu börjar få upp ögonen för det allt mer krympande manöverutrymmet för kristna i den egna världsdelen, finns det ändå orosmoln på Gudrun Kuglers himmel. Hennes betänkligheter grundar sig på rättsliga åtstramningar som kränker det personliga oberoendet för alla, men som ofta i synnerhet slår mot kristna.
– Inte minst då hårda lagstiftningar mot diskriminering inom områden som berör samvetsfriheten för medicinsk personal, studenter och farmaceuter, liksom för statstjänstemän. Men det handlar även om strikta lagstiftningar om hatfulla yttranden som gör att predikanter kommer i klammeri med lagen, säger hon.

Hon påpekar att också föräldrars rättigheter och kristna skolors självbestämmande står på spel när det exempelvis handlar om sexual- och/eller religionsundervisning.
Och det är inför dessa hot som Europa måste reagera – och agera. För inskränkningar i kristnas rättigheter kommer också att innebära begränsningar för alla.

Annica Skenberg

Tack, Uppdrag Granskning, för samtalet ni öppnat för

Ledare SVT:s Uppdrag Granskning lät sig inte kväsas. Trots att de under Stockholm Pride fick ta emot den negativa utmärkelsen ”Rosa tisteln” av RFSL för... lördag 12/10 00:00

Stefan Salmonsson blir pastor i Norge

Församling. Reseevangelisten Stefan Salmonsson, som tidigare varit pastor inom Trosrörelsen i Sverige, har nu installerats som pastor i Sarpsborg i Norge. Han... söndag 13/10 15:00

Förbud är den nya liberala friheten

Ledare Sveriges skolväsende vilar på en nära tusenårig kristen grund. Det senaste halvseklet har suddat ut det mesta av kristet innehåll, men... torsdag 10/10 11:55
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Alltså är det livsviktigt att alla troende inser att det är vad livet handlar om, att berätta om Jesus.

Inför söndag 1 Kung 17:17–24Upp 2:8–11Luk 7:11–17Ps 107:18–22 Denna helg i kyrkoåret har den enorma titeln: Döden och livet. Det är en titel som väcker känslor...