I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.
Johannesevangeliet 1:1–2

Världen idag

När uppmärksamheten kring ”samvetsömma” barnmorskan Ellinor Grimmark blev för stor, drogs ett utlovat jobberbjudande på Kvinnokliniken i Värnamo tillbaka. Samtidigt erbjöds hon samtal med kurator för att kunna övervinna sitt motstånd mot att delta i aborter. Men till DO säger landstinget att Ellinor aldrig erbjudits vare sig arbete eller konkret kuratorshjälp. Foto: Eva Janzon

Ord mot ord om anställning

I samtal med Diskrimi­neringsombudsmannen  (DO) nekar Kvinno­kliniken i Värnamo till att man erbjudit Ellinor Grimmark jobb som barnmorska. Men det stämmer inte, säger Ellinor själv.

Nyheter · Publicerad 00:00, 26 feb 2014

Ellinor Grimmark anser att hon utsatts för religiös diskriminering av tre sjukhus som vägrat henne arbete sedan hon förklarat sig ovillig att medverka i aborter. DO utreder just nu hennes anmälningar, och hade förra veckan ett samtal via videolänk med representater för två av kvinnoklinikerna.
Enligt Ellinor Grimmark drog kliniken i Värnamo tillbaka sitt erbjudande med hänvisning till den alltför stora publicitet som barnmorskan skapat med sin anmälan av de andra sjukhusen.
Men enligt minnesanteckningarna från förra veckans möte ska rekryteringen ha avbrutits när Ellinor Grimmarks inställning gått upp för arbetsgivaren.
"När man fick klart för sig att hon inte ville medverka vid aborter avbröts rekryteringen", ska personaldirektören i Jönköpings läns landsting, Anders Liif, ha sagt.

Ellinor Grimmark är besviken över uttalandet.
– Det är synd att man inte håller sig till sanningen när det gäller Värnamo. Jag gick glatt ut i medierna med att jag fått jobbet, och det beror på att jag fått jobbet, säger hon till Världen idag.
– Vi hade telefonkontakt flera gånger och pratade om när jag kunde börja. De ville helst att jag började på en gång, men eftersom jag hade ett annat jobb just då, sa vi att jag skulle börja i maj.
Enligt Ellinor Grimmark gjordes en muntlig överenskommelse att se om det var möjligt att låta henne slippa hantera aborter under vikariatet. När överenskommelsen bröts, fick Ellinor Grimmark veta att detta hade kunnat undvikas om hon inte gått ut i medierna.
Men till DO säger Anders Liif att det inte går att arbeta på kliniken om man inte kan medverka vid aborter. Detsamma ska enligt minnesanteckningarna gälla vid Kvinnokliniken Ryhov.
Och om någon redan anställd barnmorska skulle vilja slippa aborter i Jönköpings läns landsting, skulle man "förmodligen" försöka att dra den personen inför Arbetsdomstolen.

Men Ellinor Grimmark säger att hon känner till barnmorskor i landstinget som slipper arbeta med aborter.
– Jag tror att skillnaden kan vara att de inte sagt ifrån från början. Och då stämmer det inte att arbetsgivaren skulle gå till Arbetsdomstolen om detta hände, eftersom man ju inte gjort det i de här fallen.
Dessutom ifrågasätter hon uppgifterna om att det inte går att anpassa arbetsorganisationen efter enskilda barnmorskors önskemål.
– Jag vet att det finns barnmorskor på Ryhov som inte orkar med att vara på förlossningen, så visst görs det undantag. Och jag kan ju vara både på förlossningen och BB.

Minnesanteckningarna visar att man från arbetsgivarens sida vill frikoppla Ellinor Grimmarks samvetsvägran från tanken att det skulle handla om att diskriminera någon utifrån religiös tro.
"Landstinget har inte diskuterat eller uppehållit sig vid hennes religiösa livsåskådning. Problemet är att hon inte sagt sig kunna utföra alla arbetsuppgifter som ingår i en barnmorskas befattning", står det.
Ellinor Grimmark, som i ett fall blev erbjuden kuratorshjälp för att övervinna sin motvilja mot aborter, tycker att resonemanget är märkligt.
– Det är ju på grund av min tro som jag har den här inställningen, och det har jag varit mycket tydlig med. Jag förstår inte hur man plötsligt kan plocka bort den delen.

DO tar i samtalet med landstinget inte upp frågan om den första arbetsgivaren, Höglands­sjukhuset, som både nekade Ellinor Grimmark arbete och drog in hennes studielön på grund av hennes samvetsvägran. Detta eftersom man sett dessa delar av hennes anmälan som preskriberad. Enligt Ellinor Grimmarks juridiska biträde, Ruth Nordström, håller frågan på att utredas närmare.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Leksakskoala ska lära barn att meditera – säljs i Sverige

Nyandlighet. Ett mjukisdjur som lär små barn i meditera saluförs inför årets julhandel. Flera studier pekar på... torsdag 8/12 13:00

Har du glömt vem han är?

Inför söndag Jag stod i hallen och tittade rakt fram. Vad var det jag skulle göra? Vart hade jag precis varit på... torsdag 8/12 00:00