Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, den som vinner själar är vis.
Ordspråksboken 11:30

Världen idag

Omvändelse i fokus på omstridd bönekonferens

Trots avhopp, kontroverser och coronasmitta genomfördes bönekonferensen ”Guds kallelsestund för Norden” i Solna i helgen. Arrangörerna fick tillstånd att samla max 200 personer och åhörarna fick bland annat lyssna till den kände teologen Michael J Brown från USA. – Vi behöver omvändelse bland Guds folk, inför de omskakande tider som väntar, sade Claes-Göran Bergstrand, som var en av talarna.

Nyheter · Publicerad 21:00, 16 mar 2020

När Världen idag besökte konferensen på fredagskvällen, hade de som hyr ut lokalen helst velat ställa in hela arrangemanget, på grund av de larm som följt i coronavirusets spår. Men efter vissa dramatiska turer, där Solna stad ett tag ville stoppa konferensen helt och hållet, lyckades arrangörerna till sist få tillstånd att samla högst 200 personer inne i Solnahallen.

Fler än de stipulerade 200 stod tappert och väntade utanför Solnahallen mer än en halvtimme innan konferensen började. Så småningom släpptes besökare från de nordiska grannländerna in, därefter svenskar som hade rest från andra städer och slutligen en del av stockholmarna. De som inte fick plats hade möjlighet att följa sändningarna i lokaler i närheten och konferensen sändes även globalt via Youtube.

I kön utanför Solnahallen hördes många röster om hur viktigt det är att Guds folk kommer samman och ber för att Nordens folk ska återvända till Gud.

I inledningen av samlingen sjöngs den välkända psalmen ”Tryggare kan ingen vara”, och den förtröstan som den gamla psalmen uttrycker blev plötsligt dagsaktuell.

– Coronaviruset kan tjäna Guds syften och föra oss tillbaka till Gud, men det har inte sista ordet, ropade Lars Enarson ut från estraden, och många bifallsrop hördes nere på golvet.

Sånger, bibelverser och appeller blandades med gemensam bön, bekännelse och överlåtelse. Som ett uttryck för enhet och gudsfruktan böjde alla i lokalen knä inför Gud. Omvändelse som ett villkor för upprättelse var ett tema som återkom hela tiden.

Böneledaren Claes-Göran Bergstrand talade om det stora allvar han länge känt inför det andliga läget i Norden.

– Vi behöver omvändelse bland Guds folk, inför de omskakande tider som väntar, och det är den främsta anledningen till att vi samlats. Som Guds folk behöver vi komma på nytt inför Herren och ödmjuka oss, ropade Berg­strand ut, under stor gripenhet.

Olika Skype-hälsningar framfördes under helgen till konferensen, till exempel Michael L Brown, känd pingst-karismatisk teolog i USA som bland annat skrivit boken ”Jezebels War With America.” Boken handlar om USA, men Brown talade till Sverige och menade att samma andliga krafter påverkar Sverige och kommer till uttryck i bland annat ökad könsförvirring och radikalfeminsm. Allt detta lyftes upp i konferensens förböner.

När Världen idag efteråt får ett samtal med Lars Enarson, betonar han att temat för konferensen varit omvändelse och mobilisering till bön för våra nordiska länder. De kontroverser som varit före konferensen vill han inte gå närmare in på.

– Nej, jag har inga ’hard feelings’ gentemot någon. Jag kan ärligt säga att vi inte haft några ambitioner att kämpa för vår egen sak, vår enda önskan har varit att lyda Gud. Den förtröstan jag har att jag handlat på Herrens uppdrag har burit mig genom allt, säger Lars Enarson, tacksam över att konferensen ändå varit möjlig att genomföra och att gensvaret blev så stort.

Han tycker inte att det var ovist att genomföra konferensen i tider då det är risk för coronasmittspridning.

– Vi upplevde att vi hade ett tydligt tilltal från Herren om konferensen, så vi förtröstade på att han skulle vara med oss. Vi upplevde även att vi skulle be mot det här viruset – stå i gapet i den här krisen och ropa till Herren, säger Enarson.

Vi behöver omvändelse bland Guds folk, inför de omskakande tider som väntar.

Stoppa alla svenska skattepengar som göder det palestinska hatet

Gästledare Itamar Marcus, grundaren av organisationen Palestinian Media Watch, som granskar det som sägs i... tisdag 21/3 00:10

Mycket snack och lite verkstad tycker SLU-forskaren

Yrkesfiske. ”Bara ord och ingen handling”, det är SLU-forskaren Sven Gunnar Lunneryds krassa sammanfattning av... tisdag 21/3 14:50

Ta emot Guds vapenrustning

Bönekrönika Gud är alltid och alltigenom god. Djävulen är alltid och alltigenom ond. Jesus kom för att vi... tisdag 21/3 00:00