Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Göran Hägglund röstar i valet till ordförande för partiet. Foto: Samuel Björk

Omröstning pågår i Västerås

Just nu pågår omröstningen i Västerås.Partiets ombud till det extra rikstinget ska välja vem som ska leda partiet fram till nästa riksting som ska hållas 2013.I talarlistan inför partiledarvalet så var stödet otroligt jämnt fördelat mellan de två kandidaterna.

Nyheter · Publicerad 18:54, 28 jan 2012

Efter två timmar av pläderingar för de båda kandidaterna till partiledarposten, Göran Hägglund och Mats Odell, är det oerhört jämnt i stödet.
Tidigare siffror har låtit gälla att Göran Hägglund har stöd av två tredjedelar av partiets distrikt, något som inte återspeglades i eftermiddagens talarmaraton. 69 personer talade och av dessa pläderade 33 personer för Göran Hägglund och 32 för Mats Odell medan några talare valt att inte plädera för någon av de båda.
De som har talat har varit ombud till rikstinget men även medlemmar som inte har rösträtt i frågan. Det är därför inte möjligt att ur talarlistan utläsa en given utgång i partiledarvalet.
Omröstningen är nu i full gång och bland de första att lägga sina röster var partistyrelsen.

Efter att omröstningen är färdig ska den räknas av partiets revisorer innan resultatet kan meddelas.
Mötet i Västerås är dock inte över i och med detta. Nu ska man även välja till posterna för första och andra vice ordförande. De båda valen kommer också föregås av nomineringar och pläderingar för de nominerade kandidaterna.  

SAMUEL BJÖRK

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10