Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig.
1 Petrusbrevet 1:15-16

Världen idag

Kyrkan ska stå för nåd och sanning, och nåden ska komma först. Det menar pingstpastor Dan Salomonsson. Foto. Istock

Omfattande debatt om synen på homosexualitet

En spretig debatt i högt tonläge har rasat i såväl kristen som profan media den senaste tiden. Det handlar om kyrkans, främst pingst­rörel­sens, syn på homosexualitet. Dan Salomons­son, pingst­pastor och ordförande i pingströrelsens teologiska nätverk, beklagar hur den aktuella debatten tagit sig uttryck.– Jag skulle önska att man med respekt sätter sig in i den andres situation, säger han.

Nyheter · Publicerad 10:00, 17 apr 2015

Det började med en ledartext i tidningen Dagen, där skribenten Joel Halldorf menade att homosexualitet inte ska ses som en regelfråga. I ledartexten tog han inte ställning i sakfrågan, hur kyrkan bör se på homosexualitet.

Detta ledde till spekulationer på sociala medier och en rad debattartiklar. En av dessa författades av 22 pingstpastorer, däribland Tommy Dahlman, chefredaktör för Inblick. Deras argumentation, om att utlevd homosexualitet är en synd som i sin tur leder till att en människa kan missa himlen, nådde för några dagar sedan riksmedierna och därefter har debatten rasat i en rad forum.

2005 kom pingströrelsen i Sverige ut med skriften "Homosexualitet och kristen tro". Det är bland annat denna som pingstföreträdare, däribland Pelle Hörnmark som leder arbetet inom Pingst FFS (Fria församlingar i samverkan) nu valt att hänvisa till när det gäller hur pingströrelsen ser på homosexualitet.

Det var det teologiska nätverket i pingst som tog fram skriften, och ordförande i nätverket är Dan Salomonsson, pastor för Uppsalas pingstförsamling.

– När det gällde just den här frågan där det funnits debatt i många år, så kände vi att vi behövde formulera oss. Vi blir ofta kontaktade av media och då ska det vara ja och nej-svar och det är hela tiden i en debattsituation. Vi ville ta tid på oss och formulera var vi står när det gäller tro och livsstil.

"En noggrann genomgång av de bibliska texterna kan knappast ge något annat resultat än ett konstaterande att Bibeln tar avstånd från homosexuella handlingar", skriver man bland annat i materialet.

Det är ganska tydligt när man läser den här skriften att pingströrelsen i Sverige säger att utlevd homosexualitet är en synd. Har jag rätt?

– Vi säger inte att homosexualitet är en synd, vi säger att allt sexuellt samliv utanför det heterosexuella äktenskapet är synd, det är en viktig nyans. Vi säger inte heller att homosexuella frestelser är synd, självklart inte. Så som vi förstår bibeltexterna gäller det allt sexuellt samliv utanför äktenskapet.

Ni betonar i skriften också väldigt tydligt att man inte kan placera syndastämpeln på andra, ni skriver om att se bjälken i sitt eget öga och inte flisan i den andres och så vidare. Varför tror du att den aspekten ofta är så svår att få fram?

– Jag kan inte i bibelmaterialet se att vi som människor någonsin har rätt att vara domare i de eviga frågorna. Det har bara Gud. Där­emot visar Bibeln på de principer som Gud en gång kommer att ställa oss ansvariga för.

– Skälet till den laddade debatten nu är att den hamnat i läget där alla som yttrar sig i frågan graderas på en skala där man kränker. Om jag säger att man enligt Bibeln inte ska ligga med någon utanför äktenskapet så har jag därmed kränkt den som gör det. Debattklimatet måste lyfta några snäpp så att vi kan dryfta även livsstilsfrågor med olika åsikter. Sedan har jag verkligen full respekt för att det är väldigt smärtsamt för den som kämpar med detta.

Dan Salomonsson menar att frågan om synen på homosexualitet nästan blivit ett lackmustest på hur god eller barmhärtig en troende person är.

– Det är fullt möjligt att ha ett klassiskt kristet teologiskt synsätt och att vara en barmhärtig människa.

Han önskar en annan typ av debatt, med respekt för den andres argumentation och situation.

– Den här debattens startskott var otydlighet och då passar alla på att markera var man står. Här vill man från olika håll klistra etiketter på andra. Man använder den här frågan för att antingen stämpla någon som väldigt liberal och som ett tecken på kristenhetens förfall, eller till att stämpla någon som en mörkermänniska. Sakfrågan har väl i stort sett inte debatterats alls.

När ni i dokumentet tar upp hur man i församlingen ska hantera detta frågar ni er: Finns det fler nyanser än det villkorslösa accepterandet och det obarmhärtiga fördömandet? Vad är svaret på den frågan?

– Det måste finnas en väg där. Det är ingen tvekan var vi står när man läser det vi skrivit. Men i denna fråga likt alla andra ska vi följa Jesus. Och det sätt som han beskrevs på var att han var fylld av nåd och av sanning. Inte bara det ena, utan båda. Och i den ordningen, nåden först.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

 

Bakgrund. Debatt om homosexualitet

Tidningen Dagens Joel Halldorf skrev en ledare den 18 mars med rubriken: ”Homosexualitet ingen regelfråga”. Han menade att kyrkans syn inte bara kan vila på enskilda bibelverser utanpå en helhetssyn på etik och teologi. Han valde att inte specificera närmre var i frågan det som historiskt är pingst­rörelsens tidning står vad gäller en kristen syn på homosexualitet.

Ledartexten följdes av reaktioner på sociala medier, såväl gillanden som kritik, och en hel rad debattartiklar i tidningen, där vissa menade att kyrkan måste vara tydlig med att utlevd homosexualitet är synd, andra att den synen skadar enskilda och bara är en av flera möjliga teologiska tolkningar.

Tio av pingströrelsens mest framträdande ledare, däribland pingstledaren Pelle Hörnmark och Andreas Nielsen, pastor i Hillsong Stockholm, redogjorde i ett debattinlägg för sina utgångspunkter i frågan. Man tog dock inte ställning till huruvida utlevd homosexualitet är en synd utan hänvisade den slutgiltiga hållningen i frågan till den lokala församlingen. På detta svarade 22 andra pingstpredikanter, däribland Tommy Dahlman, chefredaktör på Inblick. Dessa menade att det är viktigt att markera att homosexualitet som levs ut är en synd, och att den som blir kvar i sin synd slutgiltigt kan missa himlen.

Efter detta inlägg uppmärksammade riksmedier saken. Expressen, Aftonbladet och Svenska Dagbladets artiklar, med rubriker som ”Homosexuella hamnar i helvetet”, blev alla mycket spridda och omdiskuterade i sociala medier.

Därefter har flera debattörer, såväl kristna företrädare som andra, gett sin syn på saken. Martin Modéus, biskop i Linköpings stift, menade att ”kyrkan ska stå på kärlekens sida” och tog avstånd från pastorernas syn i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Sofia Camnerin, en av kyrkoledarna för Equmeniakyrkan, säger till Sändaren att hon är övertygad om att homosexualitet inte är en synd. Körledaren Gabriel Forss skriver på SVT Opinion: ”Många barn och ungdomar i våra kyrkor brottas med homosexuella känslor” och att Gud inte är homofob. ”Så länge vi sprider kärlek kan det aldrig bli fel”, menar han. EFK-pastorn Stefan Swärd sammanfattar debatten på sin blogg med att nyanserna förloras i medierapporteringen. ”Det går att möta människor på ett respektfullt och kärleksfullt sätt och samtidigt stå för en konservativ kristen äktenskaps- och sexualsyn”, skriver han.

Läs mer:
Lukas Berggren: Förvirrad debatt om homosexualitet

Dan Salomons­son, pastor för Uppsala Pingstförsamling

Franska styrkor lämnar Niger

Niger. Frankrike drar tillbaka sina styrkor från Niger. Även ambassadören kallas hem från landet, som... måndag 25/9 22:00

Lång process väntar för att laga avklippta E6:an: ”En pulsåder”

Olycka. Den avklippta E6:an är en ”pulsåder som gått av”, enligt Stenungsunds kommun. Att reparera vägen... måndag 25/9 19:00

Belgisk kvinna kvävdes med kudde under dödshjälp

Belgien. En belgisk kvinna som begärt dödshjälp kvävdes till döds med en kudde när den dödliga dosen... måndag 25/9 16:00

Många bär ansvar för Sveriges resa från Bullerby till barnsoldater

Ledare Våld, sprängningar, skjutningar och regelrätta avrättningar fortsätter att plåga Sverige. Det... fredag 22/9 00:10