Tv

Ökat intresse för nyårs­konferens på nätet  – endast ungdomar predikar

En av ungdomarna som predikade under konferensen var Gabriel Paz (t h). Han valde att predika om att Jesus är ljuset.

Under TV Vision Sveriges nyårskonferens är det endast ungdomar mellan 15 och 25 år som vittnar och predikar.

– Vi vill ge bränsle åt den kallelse människor har och se att det växer fram en ny generation av förkunnare i Sverige, säger Marco Strömberg som är en av arrangörerna.

Publicerad Uppdaterad

TV Vision Sveriges webb-tv-nyårskonferens pågår mellan den 27 december och 9 januari. Varje kväll klockan 19.00–22.00 är det tre ungdomar som predikar och uppåt fem ungdomar som delar med sig av sina vittnesbörd. 

– Det handlar om att ge utrymme för unga människor som känner kallelsen att bli förkunnare, att de ska få möjlighet att predika, säger Marco Strömberg, en av arrangörerna för konferensen.  

Temat The Calling (”Kallelsen”) handlar alltså om att uppmuntra ungdomarna som predikar att leva i sin kallelse, men även om att uppmuntra de som tar del av predikningarna att göra det. 

– Vi vill ge bränsle åt den kallelse människor har och se att det växer fram en ny generation av förkunnare i Sverige, säger Marco Strömberg.

– Vi hoppas på att det ska växa fram tusen nya tjänstegåvor i den här åldersgruppen i Sverige under de kommande tio åren.

Predikningarna har, enligt Strömberg, har haft starka och relevanta budskap, där en del av ungdomarna har berättat om hur Gud har mött dem när de varit på en mörk plats i livet.

– Det har varit väldigt hoppingivande budskap, säger han.

Marco Strömberg berättar att responsen har varit ”otroligt bra”. 

– Det är fler tittare än vanligt på Facebook, säger Marco Strömberg om programmet som sänds på TV Vision Sveriges tv-kanal och på deras Facebooksida. 

Inspelning av TV Vision Sverige:s nyårskonferens.
Ungdomarna på TV Vision Sveriges nyårskonferens har blivit vana att stå framför tv-kameror.

En av predikanterna är Gabriel Paz, 22 år. Inför hans predikan upplevde han att han skulle predika om ljuset och förberedde sig inför detta. Men 45 minuter innan han skulle dela budskapet upplevde han att Gud ledde honom i en annan riktning än det han hade förberett. Men grundtemat som handlade om ljuset var detsamma. 

– Jag brukar beskriva det som att när den helige Andes vind blåser riktar man seglet dit den blåser, säger han och påtalar att han var öppen för Guds ledning hela vägen inför och under predikan.

Han upplevde att han talade till dem som vill ta emot ljuset – som är Jesus – och de som brottas med mörker eller känner rädsla och oro. De sistnämnda manade han att bjuda in ljuset i de områdena. 

Det är så fantastiskt att få vara sårbar, att det verkligen kommer från hjärtat det jag predikar.

Gabriel Paz

– Om folk känner oro och rädsla ersätter Gud det med hopp, frid, liv och frimodighet, säger han.

Under predikan delade Gabriel Paz sitt vittnesbörd om när han själv varit i mörker och läste bibelordet att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom, varpå han blev han berörd och började gråta.

– Det är så fantastiskt att få vara sårbar, att det verkligen kommer från hjärtat det jag predikar, säger han.

– Jag tror att det är en del av att vara ledd av Gud, att Gud använder våra erfarenheter och vilka vi är som människor.

Powered by Labrador CMS