Den rättfärdige gläder sig i Herren och flyr till honom, och alla som har ärliga hjärtan skattar sig lyckliga. 
Psaltaren 64:11

Världen idag

Ökad press på EU-länder att bejaka homoäktenskap

Den fria rörligheten i EU kräver att medlemsländerna erkänner alla familjeband som upprättats i andra EU-länder, även samkönade äktenskap och så kallade regnbågsfamiljer. Det slår Europaparlamentet fast i en ny resolution, som dock inte är lagligt bindande.

Fel av EU att lägga sig i länders familjelagstiftning, menar kritiker.

Nyheter · Publicerad 13:55, 17 sep 2021

Resolutionen hade tagits fram av utskottet för framställningar, och antogs i måndags med röstsiffrorna 387 för och 161 emot, medan 123 ledamöter avstod från att rösta.

Enligt EU Observer var motståndet störst bland ledamöter från Rumänien, Polen och Ungern. Även om resolutionen inte är bindande ses den av kritiker som ett steg mot gemensam EU-lagstiftning inom ett känsligt område där det inte råder samsyn inom unionen.

Patryk Jaki, Europa­parla­men­tariker från det polska regeringspartiet Lag och rättvisa, kallade resolutionen ”ett brott mot lagar, överens­kommelser, god praxis och diplomatiska principer”.

– Detta eftersom resolutionen talar om att ålägga länder ett visst agerande när det gäller familjelagstiftning, kultur, etik, moral, religion, alltså i samtliga fall områden som enbart medlemsstaten har att besluta om, säger han till den polska nyhetsbyrån PAP.

– EU-tjänstemännen bryter medvetet mot rättsstatsprincipen för att försöka tvinga på polackerna något som de vet att de inte håller med om, och behandla Polen som en koloni.

Stora delar av reso­lutionen handlar om hinder för fri rörlighet mellan länder. Familje­relationer som upprättats lagligt i ett EU-land, så som samkönades och transpersoners äktenskap, partnerskap och földraskap, erkänns inte i dag per automatik i en annan medlemsstat. Det vill resolutionen ändra på.

Till exempel tillåter inte Bulgarien, Polen, Rumänien, Lettland, Litauen och Slovakien samkönade par att ingå äktenskap. Men enligt ett beslut i EU-domstolen från 2018 måste även dessa länder i rättsligt hänseende behandla ett sådant par som äkta makar om paret väljer att flytta till landet.

”Medlems­stater kan inte hänvisa till något författningsenligt förbud mot samkönade äktenskap eller något författningsenligt försvar av 'moral' eller 'allmän ordning' för att på så sätt hindra människors grundläggande rätt till fri rörlighet inom EU”, står det bland annat i resolutionen.

Vidare uppmanas EU-komm­issionen att i lag slå fast att alla medlems­länder måste erkänna ”de vuxna som anges i ett barns födelsebevis, utfärdat i ett annan medlemsstat, som juridiska föräldrar, oavsett deras juridiska kön eller civilstånd”.

Resolutionen uppmanar också EU-kommissionen att sätta nytt tryck på Polen och Ungern, och även överväga ekonomiska åtgärder, för att stoppa vad man ser som brott mot rättsstatsprincipen och diskriminering av hbtq-personer i de två länderna.

EU-tjänste- männen bryter medvetet mot rättsstats- principen för att försöka tvinga på polackerna något som de vet att de inte håller med om, och behandla Polen som en koloni.

Guds spår i skapelsen är starkare än sekularisering

Ledare Ordet sekularisering kommer av latinets sæcularis, från vilket vi har det svenska ordet sekel.... lördag 23/10 00:00

Cementa och LKAB visar behov av reformerad miljöbalk

Ledare Minns du valrörelsen 2006? Centerpartiet under Maud Olofsson gick till val på att i... fredag 22/10 00:10

Första judiska bröllopet i Bahrain på över 50 år

Gulfstaterna. Det var en stor helg för den judiska minoriteten i kungariket Bahrain när de nyligen kunde fira... söndag 24/10 10:00

Tårarna rann när hon hörde Guds ord

Missionsglimten Jag talade nyligen med våra partner i ett land i Centralasien som använder sociala medier för att... lördag 23/10 00:00

Bråket EU–Polen belyser värdekonflikt

Ledare Spänningen mellan EU och Polen har under veckan ökat ytterligare en nivå. I förra veckan slog polsk... fredag 22/10 00:00
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier