Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

OIC-länder fördömde Sverige – är själva brutala mot kristna

Nyligen fördömde islamiska samarbetsorganisationen OIC, Sverige och Danmark för koranbränningarna. I uttalandet hänvisar OIC-länderna återkommande till mänskliga rättigheter. Samtidigt toppar flera av de muslimska staterna listor över världens värsta för kristna, kvinnor och journalister.

Nyheter · Publicerad 07:00, 15 aug 2023

Somalia, Jemen, Pakistan, Iran, Irak, Sudan, Afghanistan och Nigeria ingår alla i OIC som nyligen fördömde Sverige för att koranbränningar är tillåtna. Vid nio tillfällen i sitt gemensamma uttalande hänvisar OIC-länderna till deklarationer om mänskliga rättigheter och menar att ”vanhelgande” av koranen hotar dessa rättigheter.

De ovan nämnda länderna har också en annan sak gemensamt. Där pågår enligt organisationen Open Doors ”extrem förföljelse” av kristna. Av de elva länder som toppar listan och där förföljelsen bedöms vara extrem, ingår åtta i OIC.

Som exempel kan nämnas Iran, som var ett av de drivande länderna bakom fördömandet av Sverige. Här är förtrycket mot kristna ”extremt inom alla livets områden”, konstaterar Open Doors i sin rapport för 2023.

Det har skett en ökning av antalet rapporterade våldsincidenter och att lämna islam för kristen tro tolereras inte. Om kvinnor i Iran misstänks tro på Jesus kommer de enligt Open Doors ”sannolikt att bli misshandlade av sina män eller också tar mannen ut skilsmässa och kvinnan fråntas vårdanden om barnen”.

I många av de muslimska länderna som nu anklagar Sverige är situationen för kristna liknande.

”Det är dessa länder som kräver att Sverige ska respektera religionsfriheten. De har själva noll respekt för religionsfrihet och det normala tillståndet i dessa länder är att förfölja kristna”, skriver Nima Gholam Ali Pour, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, i ett Facebookinlägg.

”Dessa länder som kränker religionsfriheten på det grövsta sättet dagligen kräver nu att Sverige ska respektera religionsfriheten. Och vi har politiker som märkligt nog hörsammar detta”.

Också den konservativa skribenten Ivar Arpi påpekar i ett inlägg på plattformen X att samma länder som kritiserar Sverige för islamofobi ”förföljer, förtrycker och avrättar” kristna människor.

”Grandet i den andres öga, bjälken i det egna…”, citerar Arpi Jesu ord om hyckleri.

Utrikesminister Tobias Billström (M) fick kritik när ett brev han skickat till OIC blev känt. I brevet hävdade han att regeringen nu ser över ordningslagen efter koranbränningarna, och han uttryckte förståelse för att ”muslimer, i Sverige och i OIC-länder runtom i världen, tar djup anstöt” av att Koranen ”skändas”.

OIC:s medlemsländer intar bottenpositioner också när det gäller kvinnors rättigheter. I jämställdhetsindex och mätningar gjorda både av FN-organ och World Economic Forum slås det fast att exempelvis Iran, Afghanistan och Pakistan är några av världens värsta stater för kvinnor.

När det gäller pressfrihet återfinns även där flera av OIC-länderna längst ned. Enligt det senaste pressfrihetsindexet framtaget av Reportrar utan gränser ingår fem av de elva värsta länderna för journalister i den islamiska sammanslutning som fördömt Sverige. Det handlar om Iran, Turkmenistan, Syrien, Bahrain och Saudiarabien. I många av OIC-länderna beskrivs situationen för pressfriheten som ”mycket allvarlig”.

Länderna som förföljer kristna mest

Organisationen Open Doors lista för 2023 över de värsta länderna för kristna toppas av 11 stater där förföljelsen av Jesustroende bedöms vara ”extrem”. I fet stil syns de av dessa länder som ingår i OIC:

1. Nordkorea 2. Somalia 3. Jemen 4. Eritrea 5. Libyen 6. Nigeria 7. Pakistan 8. Iran 9. Afghanistan 10. Sudan 11. Indien

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

Dansk abortlag kan ändras – minskat skydd för ofödda

Danmark. I Danmark har ofödda barn ett lagstadgat skydd från och med graviditetsvecka tolv. Lagstiftningen... fredag 29/9 10:00

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00