Nyheter

Offer för människohandel fick uppehållstillstånd efter FN-beslut

En kvinna som varit offer för människohandel har efter flera turer nu fått uppehållstillstånd i Sverige. (Kvinnan på bilden har ingen koppling till artikeln.)
En kvinna som varit offer för människohandel har efter flera turer nu fått uppehållstillstånd i Sverige. (Kvinnan på bilden har ingen koppling till artikeln.)

Joy var sexslav men lyckades fly till Sverige. Efter att FN stoppat en utvisning har hon nu fått uppehållstillstånd.– Det är tydligt att högre medvetenhet och expertis behövs inom Migrationsverket och svenska domstolar, säger Rebecca Ahlstrand på Skandinaviska människorättsjuristerna.

Publicerad Uppdaterad

Det är tydligt att högre medvetenhet och expertis behövs inom Migrationsverket och svenska domstolar.

Rebecca Ahlstrand, SSHRL

Skandinaviska människo­rätts­juristerna (SSHRL) företräder Joy, som kommer från Nigeria och som överlevt människohandel för sexuella ändamål. Som 15-åring fick hon löfte om att jobba på frisersalong, men blev i stället offer för trafficking i Grekland.

Joy berättar själv under tårar i ett filmklipp på Youtube:

– Jag trodde aldrig att jag skulle göra sådana saker. Jag skäms. Jag vill inte att han ska få veta något om detta, säger hon om sin son Nathan, som nu är fem år.

– Ibland när jag är ledsen säger han: ”Mamma, Gud kommer att hjälpa oss.”

Joy sökte asyl 2013, men fick avslag. Migrations­verket lämnade över ärendet till gränspolisen för verkställande av utvisningen, trots att plattformen civila Sverige mot människohandel hade påpekat att Joy och hennes son riskerar att utsättas för våld, re-trafficking och i värsta fall döden av det kriminella nätverk av människohandlare som sålt och utnyttjat henne tidigare.

Det skriver SSHRL i ett pressmeddelande.

Efter att juristbyrån lämnat in ett klagomål till FN:s tortyrkommitté, beslutade kommittén att stoppa utvisningen. Men utvisnings­beslutet preskriberades och efter en ny prövning av skyddsbehovet har Migrations­verket nu ändrat uppfattning och beviljat uppehållstillstånd.

– Det är fantastiskt glädjande för klienten och hennes lille son att de nu får besked om att de beviljats uppehållstillstånd och flyktingstatus i Sverige, säger chefsjuristen Ruth Nordström i pressmeddelandet.

– Samtidigt är det allvarligt att Migrations­verket tidigare fattat beslut utifrån bristande kunskap om människo­handels­offer och i strid med internationella konventioner om mänskliga rättigheter.

Hon förklarar att de nigerianska myndigheterna ofta saknar resurser för att skydda tidigare trafficking­offer vid ett återvändande. Detta medger nu Migrations­verket efter flera år av långa processer.

– Vi anser att FN har gjort en korrekt bedömning. En utvisning av familjen strider mot artikel 3 i FN:s konvention mot tortyr och artikel 3 i Europakonventionen, säger Ruth Nordström.

– Av dessa bestämmelser följer att en stat inte får verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning till ett land om utlänningen löper risk att i det landet utsättas för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Även Europarådets expertgrupp Greta har kritiserat Sverige för brister i uppfyllelsen av konventionen om bekämpande av människohandel.

Powered by Labrador CMS