Herren har sin glädje i dem som vördar honom, som hoppas på hans nåd.
Psaltaren 147:11

Världen idag

Oenighet kring åtgärder vid sena aborter

Ska det spela någon roll eller inte för vården om ett sent aborterat foster uppvisar livstecken? Om det handlade ett samtal i Almedalen som arrangerades av Statens medicinsk-etiska råd, Smer.

Nyheter · Publicerad 11:21, 20 aug 2018

Seminariet var ett led i Smers arbete med att ta fram en rapport om sena aborter. Det görs ett år efter att en barnläkare i tv berättade att hon försökt att rädda livet på ett sent aborterat foster som uppvisat livstecken.

I debatten som följde efter barnläkarens avslöjande framkom att det inte finns några överenskomna riktlinjer för hur vården ska förhålla sig till sent aborterade foster som uppvisar livstecken.

En del debattörer menade att Socialstyrelsen borde sänka den gräns vid 21 veckor och 6 dagar, som satts för de allra senaste tillåtna aborterna. Poängen vore att skapa en marginal till de önskade barn som kan räddas till livet i vecka 22.

En yrkesgrupp som inte anser att några ytterligare marginaler behövs är neonatologer, barnmorskor liksom läkarna inom Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG.

De menar att inga livsuppehållande åtgärder ska utföras om kvinnan väl har fått tillstånd för en sen abort av Socialstyrelsens rättsliga råd, oavsett om fostret sedan uppvisar livstecken eller inte.

– Jag upprepar som ett mantra att beslutet om livsduglighet måste fattas när man fattar beslut om aborten, sa Helena Kopp Kallner, sekreterare i SFOG, vid seminariet i Almedalen den 3 juli.

– Vi kan inte ha situationer där det ska vara upp till enskilda barnläkare att komma och eventuellt överpröva rättsliga rådets beslut.

Detta höll inte juridikprofessor Anna Singer, tillika sakkunnig i Smer, med om.

– Man kan inte bara bestämma att det här fostret inte är livsdugligt och sen inte alls bry sig om vad som händer, sa hon.

– Livsduglighet är ju fakta i någon mening. Så att kommer det ut ett barn som visar sig vara felbedömt har det barnet rätt till den vård som är rimlig, oavsett vad man gjort för bedömning av livsduglighet vid abortbeslutet.

Neonatologer, gynekologer och barnmorskor tolkar livsduglighet som "möjlighet till överlevnad vid födelse i aktuell gestationsålder utan att åtgärder under graviditeten vidtas för att förbättra möjlighet till överlevnad, och utan att omedelbara resuscitationsåtgärder vidtas efter fostrets framfödande", enligt ett så kallat konsensusdokument från maj.

– Fostret ska för egen maskin visa att "jag vill leva, jag är livsduglig". Då ska vi kunna behålla den abortgräns vi har nu, sa Helena Kopp Kallner.

Enligt Helena Kopp Kallner har Socialstyrelsen slagit fast att en så kallad hemabort ska anses utförd när kvinnan tagit det första pillret för att inleda aborten. På det följer, menar hon, att även en sen abort i princip inte kan dra ut för länge i tiden.

– Vår synpunkt från professionen är ju att man slutar räkna från det att man svalt den första tabletten. Då har man bestämt sig för att det här ska inte bli ett barn, sa hon.

Anna Singer hänvisade flera gånger till lagen, som säger att den som föds levande, eller uppvisar livstecken, ska ses och behandlas som ett barn.

– Det är viktigt att komma ihåg att den som lever utanför sin mors kropp är ett barn, en individ som har rätt till skydd för sitt liv enligt Europakonventionens andra artikel, sa hon, och underströk att rätten till liv är ovillkorlig.

– När man nuddar vid tanken att ta in i beräkningen vilken typ av liv barnet ska få, så tror jag att grundinställningen måste vara att liv är bättre än icke-liv, och att man har ganska långtgående behandlingsskyldigheter, utifrån beprövad vetenskap.

Både barnmorskornas och gynekologernas företrädare avfärdade tanken på att flytta fram det ultraljud som i dag görs i vecka 19, i syfte att korta handläggningen av en eventuell sen abort, liksom möjligheten att mer exakt bedöma graviditetens längd, vilken i dag kan variera med fem dagar.

– Vi har de metoder vi har, och måste tillämpa gränserna utifrån det, sa Helena Kopp Kallner.

Vår synpunkt från professionen är ju att man slutar räkna från det att man svalt den första tabletten. Då har man bestämt sig för att det här ska inte bli ett barn.
Det är viktigt att komma ihåg att den som lever utanför sin mors kropp är ett barn, en individ som har rätt till skydd för sitt liv enligt Europakonventionens andra artikel.

Stigmatisering av Polen drivs av ideologiska särintressen

Ledare EU-kommissionen fortsätter att rasa mot medlemslandet Polen som anses bryta mot grundläggande... lördag 27/11 00:10

Första Advent en kontrast till politiskt kaos

Ledare Veckan mellan Domsöndagen och Första Advent, alltså vid skiftet från ett gammalt kyrkoår till ett... lördag 27/11 00:00

Grönt ljus för att ge vaccin till mindre barn

Covid-19. EU:s läkemedelsmyndighet EMA gör som väntat tummen upp för vaccin mot covid-19 för barn i åldrarna... söndag 28/11 05:00

Tomas Sjödins författarskap prisas igen

Kultur. Författaren och pastorn Tomas Sjödin har tilldelats året Birger Norman-pris.   Priset vill... lördag 27/11 18:00

Mission på sociala medier i en onådd folkgrupp

Missionsglimten Det plingar till i min telefon. Ett meddelande kommer in på en säker chatt-app från en medarbetare... lördag 27/11 00:00

Hela havet stormar i riksdagen efter den historiska onsdagen

Ledare Hela havet stormar. Så beskrev Sveriges radios Tomas Ramberg situationen efter att MP deklarerat... fredag 26/11 00:10

Oklart vem som bär skulden för regeringskollapsen

Hade Magdalena Andersson (S) kännedom om att Miljöpartiet kunde lämna regeringen om... lördag 27/11 14:00

Därför terrorstämplade Israel sex så kallade ”humanitära” organisationer

Israelkommentar I oktober terrorstämplade Israel sex humanitära icke-statliga organisationer, så kallade NGO:s....
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier