Under sång och dans ska man säga: ”Alla mina källor har jag i dig.”
Psaltaren 87:7

Världen idag

Nytt nätverk för kristen familjeterapi startades

För att göra det lättare att hitta en parterapeut som är kristen startas ​nu ett nytt nätverk för kristet samtalsstöd för par och familjer.

– Behovet av kristet samtalsstöd är stort, säger Lars-Göran Sundberg, en av initiativtagarna.

Nyheter · Publicerad 11:00, 28 jan 2022

Forskningen visar att det finns en verkningskraft i att terapeut och hjälpsökande har en gemensam värdegrund. Så behovet av kristna familjeterapeuter och själavårdare är stort. Men hur ska de som behöver en hitta den?

För att synliggöra att det finns kristna samtalsstödjare har fyra terapeuter nu dragit i gång ett gemensamt nätverk för samtalsstöd för par och familjer. De vill helt enkelt göra det lättare att hitta en parterapeut som är kristen.

– Om vi kan bidra till att hjälpa så vill vi göra det, säger Lars-Göran Sundberg, som är en av initiativtagarna till det nya nätverket.

Lars-Göran Sundberg är verksam som samtalsterapeut i Stockholm. Han är också pastor och högskolelektor på Johannelunds teologiska högskola i Uppsala samt författare till äktenskapsboken Dela livet hela livet.

– Behovet av kristet samtalsstöd är stort. Alla terapeuter jag känner har fullt upp och en del har till och med väntelista. Så det finns mycket att göra, säger han.

Han anser att alltför många kristna par väntar alldeles för länge med att söka hjälp. Först när krisen är ett faktum, skilsmässa hotar och allt ställs på sin spets söker man hjälp. Han önskar att fler skulle förstå vikten av att söka hjälp betydligt tidigare.

– Det finns så många verktyg för att räta upp skutan innan den går under, säger han.

En annan aspekt av det nya nätverket är att de kristna samtalsterapeuterna ska kunna stötta och hjälpa varandra.

– Ofta är detta ett ganska ensamt arbete där man sitter ensam med par och familjer. Då är det skönt att ibland få träffa andra som jobbar med samma sak för att samtala, be och stödja varandra, säger Lars-Göran Sundberg.

Förhoppningen är att kunna länka samman de små nätverk som var och en av terapeuterna redan har. Samtidigt finns en önskan om att få kontakt med kristna terapeuter över hela Sverige som man får förtroende för och kan rekommendera.

På nationell basis hoppas Lars-Göran Sundberg även att det nya nätverket ska leda till att ett mentorskap växer fram mellan själavårdare och terapeuter. Att de som är nya i yrket ska få lära sig av de som varit med ett tag, allt med en tydligt kristen kontext.

Mer information om nätverket finns på deras Facebooksida ”Nätverket kristet samtalsstöd för par och familjer”.

Det finns så många verktyg för att räta upp skutan innan den går under.

Initiativtagare till nätverket är:

Lars-Göran Sundberg, samtalsterapeut, pastor, högskolelektor på Johannelunds teologiska högskola.

Stefan Andersson, pastor och samtalsterapeut i föreningen Människa på väg.

Micke Gunnardo, socialpedagog som driver Relationsfirman. 

Mikael Lundgren, socionom och familjeterapeut som driver Samtalshjälpen.

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10