Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.
Johannesevangeliet 8:32

Världen idag

Os Guinness talade under Credoakademins 20-årsfirande i Betlehemskyrkan i Stockholm. Foto: Eva Janzon

Nytt fördrag kan ge lugnare tonläge

Alla – inte bara kristna – behöver hjälp att leva tillsammans i dagens pluralistiska samhälle.Det menar Os Guinness, huvudförfattare till det så kallade Samvetsfördraget som presenterades i Sverige denna vecka.

Nyheter · Publicerad 00:00, 28 sep 2012

Fördraget har inte bara stöd från kristet håll utan även från sekulärt håll. En av de många som ställt sig bakom det är FN:s särskilde rapportör i frågor om religionsfrihet, Heiner Bielefeldt.
Världen idag möter Os Guinness efter att han talat på Credoakademins 20-årsjubileum.
– Tanken är att ge alla, inte bara oss kristna, hjälp att leva tillsammans med de stora olikheter som våra moderna samhällen präglas av, säger han.
– Men fördraget är skrivet för en amerikansk och europeisk kontext, och det dröjer säkert 50 år innan man kan bejaka dessa tankar i länder som Kina och Iran.
Grundtanken i fördraget är att garantera alla människor full samvetsfrihet, religionsfrihet och åsiktsfrihet, med respekt för alla andras rätt till desamma och till att fritt framföra sina åsikter på det "civila torg" där samhällsdebatten och samhällsutvecklingen pågår.

Os Guinness tar därmed avstånd från både det "sakraliserade torget", där en religion eller livs-åskådning dominerar, och det "avklädda torget", där alla sådana föreställningar är portförbjudna. På det "civila torget", däremot, kan alla verka och  debattera så som de är.
Stefan Gustavsson, generalsekreterare i Svenska evangeliska alliansen, anser att kategoriseringen är relevant även för Sverige.
– Poängen är att alla ska kunna vara sanna mot sig själva när de stiger ut på det offentliga torget. Det ska inte finnas någon tyst överenskommelse om att du ska lämna dina religiösa övertygelser i garderoben, så som det har varit här under lång tid, säger han, och jämför med de dolda maktstrukturer som länge tystat och diskriminerat kvinnor.
– Långt efter det att juridiken var på plats fanns en mentalitet som utestänger och förminskar kvinnor, och då måste man jobba med den. Här finns en parallellitet – juridiskt sett har vi religions- och yttrandefrihet, men  när man lyssnar på samtalet upptäcker man mekanismer som styr mot det "avklädda" torget, där alla förväntas vara sekulära.
Stefan Gustavsson tror att ett samvetsfördrag som det som nu lanseras även kan bidra till ett lugnare tonläge globalt.
– Jag är helt emot att stifta hädelselagar, men jag kan förstå varför människor efterfrågar dem; det finns mycket som är ociviliserat i samtalet, där man kränker och skadar och gör det svårt att leva tillsammans. Här försöker dokumentet att åstadkomma två saker: Dels stödja religionsfrihet utan inskränkningar i yttrandefriheten, och dels medverka till ett såpass respektfullt och meningsfullt förhållningssätt till varandra att behovet av hädelselagar försvinner. I ett öppet och fritt samhälle måste man kunna tåla att bli kritiserad, men däremot har man ju rätten att fortfarande bli behandlad med saklighet och respekt.

EVA JANZON

Vem leder den svenska politiska dansen?

Ledare Som en blixt från klar himmel meddelade Jonas Sjöstedt att han avgår som vänsterledare – just när han lyckats göra en remarkabel comeback för sitt...

Dags för Iran att återknyta de historiska banden till Israel

Israelkommentar Israelkommentar. Få länder i Mellanöstern har en lika lång och betydelsefull historia i relation till det judiska folket som dagens Iran. Påståendet kan verka...

Nu kommer tulpanerna

Vardag När granbarren är uppsopade och amaryllisen har slokat – då vill vi pynta hemmet med tulpaner.

Ta vara på och ta på allvar de möjligheter som ges för att komma närmare Gud, livets källa.

Inför söndag Hebr 2:9–10 En källa förknippar vi oftast med vatten, en plats där man kan släcka sin törst. I våras sprang jag Göteborgsvarvet. Då handlar mycket om...

”Arbete kan ge mening till livet”

Närbild Arbetsetik. Arbete kan ge mening till livet och bidra till långsiktig lycka. Det menar Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet. – Arbetet gör att...
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Vill ge hopp till den unga generationen

Församlingsliv Allianskyrkan är en församling där alla generationer trivs och får ta plats, och där ungdomarna får vara med och ta ansvar. – Vi har skapat en miljö...