Den som föraktar ordet fördärvar sig själv, den som respekterar budet blir belönad.
Ordspråksboken 13:13

Världen idag

Nye ärkebiskopen om yoga, religionsmöte och frimodig bön

Svenska kyrkans blivande ärkebiskop talar om Gudstro som relation, och om att stärka det ideella engagemanget i den krympande folkkyrkan.

– Jag tycker att det finns mycket att lära av kristna över hela världen, säger Martin Modéus till Världen i dag.

Nyheter · Publicerad 07:00, 10 jun 2022

Den 60-årige biskopen i Linköpings stift valdes till ärkebiskop i Sveriges största kristna samfund på onsdagen, och fick inte många andningspauser mellan de olika mediala framträdandena som följde.

Många, så som SVT:s Aktuellt, ville veta hur Martin Modéus tänker bemöta det allt större medlems­tappet. Och svaret handlade varken om reklamkampanjer eller om att få större resurser.

– Jag tror för det första att man måste stå stadigt i den kristna tron, stadigt i att vara kyrka, stadigt i Jesusbekännelsen, sade han.

– Det betyder att vi inte, så att säga, vinglar omkring och byter åsikt för att locka mäniskor. Vi har ett uppdrag i samhället: att fira gudstjänst, undervisa, idka diakoni och bedriva mission. Det måste vi stå stadigt i.

I ett samtal med Världen idag på torsdagen understryker Martin Modéus på nytt vikten av att vara fast förankrad i kristen tro, denna gång i mötet med andra religioner.

– Det är grundläggande i ett generöst interreligiöst arbete att man har självförtroende och trygghet: ”Jag är Kristustroende, och det är grunden i mitt liv”. Då blir dialog och interreligiöst arbete meningsfullt och energigivande, säger han, och berättar om hur han inom Linköpings stift bjudit in företrädare från olika religioner till gemensam middag.

Vid dessa tillfällen har bland annat en hindu och en muslim berättat om hur de ber.

Ber människor inom olika reli­gioner verkligen till samma Gud?

– Om vi tror att det finns en enda Gud, och det tror jag, kan det inte vara så att människor i andra religioner ber till en annan gud. Däremot kan gudsbilderna vara väldigt olika, och det är det mycket spännande att tala om, säger Martin Modéus.

Vi har haft en debatt i tidningen om yoga och andra nyandliga rörelsers plats i kyrkan. Hur öppna ska kyrkans portar vara?

– Okritiskt applicera saker från samhället och bara ”köra” tycker jag aldrig att vi ska göra, och då behöver man inte peka särskilt på yogan, säger Martin Modéus.

– Däremot är det så att när man sätter in saker i en kristen miljö och låter den helige Ande andas in i former som kan vara lite oväntade, kan man upptäcka nya saker. [...] Vi måste tillämpa andlig urskiljning, pröva saker mot vår tros grund och inte vara räddhågsna.

Har din egen gudsbild förändrats genom åren?

– Eftersom jag tycker det är viktigt att vi ser på relationen till Gud just som relation, inte som en kunskap om en bortomsinnlig verklighet, har gudsrelationen samma dynamik som relationen till en annan människa: man lär känna varandra, säger Martin Modéus.

– Ju mer man läser Bibeln och umgås med de bibliska personerna, desto mer upptäcker man om Gud. Så jag slår gärna ett slag för bibelläsning.

Som många biskopar har Martin Modéus vänner i den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania, framför allt i det sydöstra stiftet.

– Det är ett gott exempel på en kristen minoritetskyrka, och jag har lärt mig mycket av att hälsa på där, av att vara i byarna och samtala med människor, säger han.

– Jag tycker att det finns mycket att lära av kristna över hela världen.

Något han tagit med sig från dessa möten är det ideella engagemanget.

– I Sverige har vi mer av en anställd-kyrka, vilket är rätt ovanligt i övriga världen. Inte så att det blir bra om vi tar bort de anställda; tvärtom ska vi vara glada för att Gud ger oss möjligheten till de här resurserna. Men vi behöver bredda bärandet genom ideellt arbete, och det kan vi lära av andra kyrkor, säger Martin Modéus.

– Det finns också en frimodighet i bönen i många kyrkor som är eftertraktansvärd.

Martin Modéus

Född: 1962 i Jönköping.

Prästvigdes: 1986 för Växjö stift.

Studier: Svenska teologiska institutet i Jerusalem, höstterminen 1990.

Examen: Teologie doktor i Gamla testamentets exegetik.

Biskopsvigdes: 2011 i Uppsala domkyrka, sedan dess biskop i Linköpings stift.

Familj: Gift med domkyrkopedagog Marianne Langby Modéus. Tre barn från ett tidigare äktenskap.

Övrigt: En bror, Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift.

Kanye West hyllade Hitler – portas från Twitter

Twitter. Den amerikanske rapparen Kanye West portas från Twitter. Dessutom stoppas hans köp av den... fredag 2/12 18:00

Svaren på de verkligt stora frågorna finns inte i naturvetenskapen

Ledare Sommaren 2021 dog Steven Weinberg, en av vår tids ledande naturvetare. Han var professor i fysik... fredag 2/12 00:10

Svenska försvaret utsattes för it-attack

Brott. Försvarsmaktens webbplats utsattes under torsdagen för en överbelastningsattack. Attacken gjorde... fredag 2/12 17:00

Det ökade könsgapet visar på vikten av win/win-lösningar

Ledare Det har talats mycket om ”könsgapet” på senare tid. I augusti kom en stor europeisk undersökning... torsdag 1/12 00:10