Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Nya Zeeland antog ultraliberal abortlag

Under vissa förutsättningar får kvinnor i Nya Zeeland rätt att göra abort ända fram till födseln enligt en lag som antagits i skuggan av pandemin. Även könsselektiva aborter tillåts i landet och beslutet fördöms nu av människovärdesgrupper runt om i världen.

Nyheter · Publicerad 12:00, 12 jan 2021

Världens mest extrema abortlagstiftning.

Så beskriver brittiska prolife-organisationen Right to life Nya Zeelands abortlag som passerat lagstiftningsorganet medan landet varit upptaget med att hantera coronapandemin.

I den nya lagen ingår fri abort fram till vecka 20, men även efter detta finns möjlighet till abort – ända fram till födseln.

För att kunna göra en extremt sen abort krävs att vårdgivaren konsulterar minst en annan kvalificerad kollega och gör en samlad bedömning av etik, regler, det ofödda barnets ålder och ”övergripande välmående”.

Just den sista formuleringen ses av kritiker som extra problematisk eftersom det öppnar för en mycket godtycklig bedömning av abortskälen efter vecka 20. Abort är alltså i teorin lagligt ända fram till födseln.

En annan anmärkningsvärd sak är att Nya Zeeland inte förbjuder könsselektiva aborter, alltså aborter enbart utifrån att föräldrar inte vill ha ett barn av ett visst kön. Oftast handlar detta om att flickor aborteras.

I arbetet med att ta fram lagen har det visserligen betonats att parlamentet motsätter sig abort på grund av kön, men något strikt förbud finns inte. I stället föreslås en ”översyn” var femte år som ska granska om könsselektiva aborter faktiskt förekommer. Och om så är fallet ska först då en eventuell lagreglering diskuteras.

Förespråkarna av den nya lagen beskriver förändringen som att man nu fört Nya Zeelands abortlagstiftning in i 00-talet då den tidigare lagen var restriktiv och hade det ofödda barnets rättigheter i fokus.

Right to life påpekar å sin sida att det finns exempel, från andra platser i världen där liberala abortlagar införts, som visar att antalet mycket sena aborter skjutit i höjden. Och det har i sin tur lett till trauman hos vårdpersonal som fått avliva ofödda mycket sent i graviditeten. Man befarar nu en liknande utveckling i Nya Zeeland.

Noterbart är att den nya lagen samtidigt lämnar en viss öppning för vårdpersonal som har samvetsbetänkligheter om att medverka vid aborter.

Ensamheten – den farliga baksidan av restriktionerna

Ledare Coronapandemin har nu passerat ett år som världsdominerande skeende. Restriktioner och... lördag 27/2 00:00

Präst åtalas – fritog man i resväska

Gävle. Två kvinnor, varav en präst, åtalas misstänkta för att ha smugglat ut ett man i en resväska från... lördag 27/2 17:00

Biverkningar av mindfulness viktig väckarklocka för Sverige

Ledare 20 000 personer med sviter av mindfulness hörde förra året av sig till organisationen Cheetah House... torsdag 25/2 00:10

Många döda i president Bidens första attack

Syrien. USA har genomfört ett anfall mot anläggningar i östra Syrien, som uppges användas av Iranstödd... lördag 27/2 09:00

Hur Israel än agerar i vaccinfrågan skulle det anses fel

Israelkommentar Det faktum att staten Israel, i likhet med alla andra länder i världen, enbart erbjuder...
Följ Världen idag i sociala medier