Men var nu starka och låt inte modet falla, för ert arbete ska få sin lön.
2 Krönikeboken 15:7

Världen idag

Nya Zeeland antog ultraliberal abortlag

Under vissa förutsättningar får kvinnor i Nya Zeeland rätt att göra abort ända fram till födseln enligt en lag som antagits i skuggan av pandemin. Även könsselektiva aborter tillåts i landet och beslutet fördöms nu av människovärdesgrupper runt om i världen.

Nyheter · Publicerad 12:00, 12 jan 2021

Världens mest extrema abortlagstiftning.

Så beskriver brittiska prolife-organisationen Right to life Nya Zeelands abortlag som passerat lagstiftningsorganet medan landet varit upptaget med att hantera coronapandemin.

I den nya lagen ingår fri abort fram till vecka 20, men även efter detta finns möjlighet till abort – ända fram till födseln.

För att kunna göra en extremt sen abort krävs att vårdgivaren konsulterar minst en annan kvalificerad kollega och gör en samlad bedömning av etik, regler, det ofödda barnets ålder och ”övergripande välmående”.

Just den sista formuleringen ses av kritiker som extra problematisk eftersom det öppnar för en mycket godtycklig bedömning av abortskälen efter vecka 20. Abort är alltså i teorin lagligt ända fram till födseln.

En annan anmärkningsvärd sak är att Nya Zeeland inte förbjuder könsselektiva aborter, alltså aborter enbart utifrån att föräldrar inte vill ha ett barn av ett visst kön. Oftast handlar detta om att flickor aborteras.

I arbetet med att ta fram lagen har det visserligen betonats att parlamentet motsätter sig abort på grund av kön, men något strikt förbud finns inte. I stället föreslås en ”översyn” var femte år som ska granska om könsselektiva aborter faktiskt förekommer. Och om så är fallet ska först då en eventuell lagreglering diskuteras.

Förespråkarna av den nya lagen beskriver förändringen som att man nu fört Nya Zeelands abortlagstiftning in i 00-talet då den tidigare lagen var restriktiv och hade det ofödda barnets rättigheter i fokus.

Right to life påpekar å sin sida att det finns exempel, från andra platser i världen där liberala abortlagar införts, som visar att antalet mycket sena aborter skjutit i höjden. Och det har i sin tur lett till trauman hos vårdpersonal som fått avliva ofödda mycket sent i graviditeten. Man befarar nu en liknande utveckling i Nya Zeeland.

Noterbart är att den nya lagen samtidigt lämnar en viss öppning för vårdpersonal som har samvetsbetänkligheter om att medverka vid aborter.

Låt inte USA-politik söndra Andens enhet

Ledare Den senaste tidens händelser i USA har skapat nya konfliktlinjer inom kristenheten. Även här i... torsdag 21/1 00:00

Låt inget eller ingen hämma eller tysta ditt rop till Jesus.

Inför söndag Matt 8:5–13 Denna söndag har en stark rubrik: ”Jesus skapar tro.” Här inbjuds vi att ta del av ett... torsdag 21/1 00:10