Polisen

Nya uppgifter: Olika versioner om hur Löfving mådde före sin död

Förre polischefen Mats Löfving hittades död några timmar efter att en särskild utredare pekat ut honom som klandervärd på en presskonferens.

Arbetsmiljöverket avslutade nyligen sitt tillsynsärende med anledning av förre polischefen Mats Löfvings död. Ekot uppger sig nu ha tagit del av handlingar som visar att polis­myndigheten respektive skydds­ombuden gav olika versioner om hur Löfving mådde när han under sin sista tid i livet var tagen ur tjänst. Arbetsmiljöverket polisanmäler nu polisen med anledning av Löfvings död.

Publicerad Uppdaterad

I förra veckan kom besked om att Arbetsmiljöverket avslutat tillsynsärendet gällande arbetsmiljön inom polisen, mot bakgrund av den så kallade polischefs­härvan som Världen idag vid flera tillfällen skrivit om. Den 22 februari i år hittades förre polischefen Mats Löfving död, bara några timmar efter att polisens särskilda utredare kritiserat honom hårt under en presskonferens.

Ekot uppger nu att man tagit del av tidigare hemliga handlingar från Arbetsmiljöverket som visar att polis­ledningen respektive skyddsombuden gav helt olika versioner av hur Mats Löfving mådde när han var tagen ur tjänst under den tid det utreddes om han gjort sig skyldig till jäv.

Polisledningen medgav att Löfving ”var pressad”, men hävdade att han gett ett ”högpresterande och samlat intryck” baserat på att han löptränat samt avböjt erbjudande om samtalsstöd.

Skyddsombuden hävdade å sin sida att omständigheterna ”tagit hårt” på Löfving och påpekade att han gått ner i vikt.

De tidigare hemliga handlingarna är i långa stycken maskerade, men Ekot uppger att det bakom maskerandet framgår kritik från skyddsombuden mot polisen angående bland annat otillräcklig kunskap om psykisk ohälsa.

Själva tillsynsärendet är avslutat eftersom Arbetsmiljöverket godtagit de åtgärder som polisledningen vidtagit för att förhindra liknande fall i framtiden. 

”Arbetsgivaren har redogjort för sin bild, och Arbetsmiljöverket har bedömt att de åtgärder som polisen har vidtagit är godtagbara och har avslutat ärendet. Om Arbetsmiljöverket utöver detta finner anledning att agera ytterligare får vi hänvisa till Arbetsmiljöverket”, kommenterar polisens presstjänst i en skriftlig kommentar till Ekot.

Under fredagen kom dock nyheten om att Arbetsmiljöverket nu valt att polisanmäla Polismyndigheten för hur man hanterade ärendet före Löfvings död.

”Arbetsmiljöverket anser att Polismyndigheten inte har fullgjort sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagstiftningen och att det därför inte kan uteslutas att dödsfallet inträffat som en följd av arbetsmiljöbrister”, skriver nyhetsmagasinet Fokus.

Flera handlingar i ärendet är fortsatt sekretessbelagda, men Ekot säger sig erfara att dessa innehåller kritik mot polisledningen.

Texten uppdaterades under eftermiddagen den 8 november.

Powered by Labrador CMS