Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

"Nya kyrkohandboken kan leda till mer splittring"

En vigselordning som uttrycker en förändrad syn på äktenskapet, en nattvardsordning som förminskar Jesu närvaro och ett, bitvis, utbytande av orden ”Herren” och ”han” till ”Gud”. Det är några saker som prästen Bertil Murray är kritisk till i den nya kyrkohandboken.

Nyheter · Publicerad 08:30, 29 nov 2017

De senaste dagarna har det på nätet cirkulerat uppgifter om att förslaget till ny kyrkohandbok, som röstades igenom på kyrkomötet i fredags, inte tillåter präster att använda orden ”han” eller ”Herren”, utan i stället tvingar dem att använda det mer könsneutrala ”Gud”.

Så extremt är det inte, enligt Bertil Murray – pensionerad präst som är aktiv inom Frimodig kyrka – men på vissa ställen har orden ”han” och ”Herren” ersatts med ”Gud”, säger han.

– Ibland har niten att få bort könsattributet fått språket att bli konstlat, säger han.

Något som Bertil Murray, och andra präster som han talat med, har reagerat på i handboken är nattvardsordningen.

– I luthersk tradition poängterar man att Jesus är närvarande med sin kropp och sitt blod. I den nya handboken talar bönerna mer om att Jesus finns överallt, och att nattvarden är ett av många sätt som han närvarar genom. Det öppnar upp för en annan teologi, menar han.

Något annat som Bertil Murray har reagerat på är vigselordningen.

– Det framgår att man inte ser äktenskapet mellan man och kvinna som något speciellt. Det är uppenbart att man anser att äktenskapets mening är att två människor – oavsett kön – förenas med varandra.

Bertil Murray skulle själv tycka att det vore svårt att viga ett par med någon av vigselordningarna i den nya handboken.

– Även om man viger en man och kvinna så godkänner man kyrkans grundhållning, säger han.

Enligt Murray så märks den förändrade synen i detaljerna. Där det tidigare stod "underbart har du skapat man och kvinna" ska det nu sägas "underbart har du skapat oss", berättar han. Samtidigt blir Matteusevangeliet 19:4-6 inte obligatorisk läsning, utan som alternativ kan man exempelvis läsa berättelsen om trofastheten mellan Rut och Noomi eller berättelsen om banden mellan David och Jonatan.

– Relationen man-kvinna tonas ned så långt det är möjligt. 

Bertil Murray tror att den nya kyrkohandboken kommer leda till att präster väljer att inte alltid hålla sig till ordningen.

– Man kan visserligen ”kryssa sig fram” mellan de olika alternativen så att man får ett förslag som är någorlunda okej, men jag är övertygad om att många kommer tycka att det blir svårt att hålla sig helt till den nya ordningen.

Tror du att det kommer bli något straff för den som inte följer den nya boken?

– Det är en svår fråga. Jag tyckte att kyrkoledningen i debatten gav en del exempel som var avskräckande. De var noga med att poängtera: ”Nu gäller det här”. Men jag tror inte att man kommer skicka ut någon ”spion” för att kontrollera att prästerna sköter sig.

Om kyrkoledningen skulle införa någon form av sanktioner skulle det bara få motsatt effekt, tror Murray. I förlängningen skulle det kunna leda till splittring och även till att präster lämnar kyrkan, tror han.

Bertil Murray önskar att representanter för kyrkliga väckelsen och mer liturgisk expertis hade bjudits in till samtal när man tog fram den nya handboken. Nu fick till exempel "högkyrkligheten" stå helt vid sidan av, enligt Murray. Det tror han också kommer slå tillbaka mot kyrkoledningen.

– Hade de bjudit in oss och kunnat kompromissa hade det varit lättare. Men att först utestänga och sedan kräva lydnad är svårt.

Bertil Murray vet att det finns personer och församlingar som är oroliga på grund av handboken. Själv är han inte så orolig.

– Jag vet att det kommer göras avsteg. Men jag vill tro att biskoparna intar en generös och försonlig hållning. 

Hade de [kyrkoledningen] bjudit in oss och kunnat kompromissa hade det varit lättare. Men att först utestänga och sedan kräva lydnad är svårt.

Dags för ett 12-stegsprogram för avgiftning av digitalt beroende

Ledare Varningar för den digitala livsstilens konsekvenser duggar allt tätare. Det höga tempot och den... onsdag 3/3 00:10

Kristna oroliga att förlora sin frihet efter beslut i kongressen

USA. En kristen konditor eller florist kan tvingas sälja arrangemang för samkönade bröllop och en... onsdag 3/3 13:00

Unga judar i Malmö: Vi angrips i skolan

Rapport. I princip alla de 14 judiska barn och ungdomar som intervjuades för en ny rapport om antisemitism i... onsdag 3/3 09:00

Hur Israel än agerar i vaccinfrågan skulle det anses fel

Israelkommentar Det faktum att staten Israel, i likhet med alla andra länder i världen, enbart erbjuder...
Följ Världen idag i sociala medier