Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Nya krav på vigseltvång för kyrkans präster

Förra året var ett av de mest uppmärksammade förslagen i kyrkomötet att präster i Svenska kyrkan skulle bli förpliktigade att viga samkönade par, oavsett teologisk övertygelse. Det förslaget föll då, men nu ska det upp för nytt beslut vid höstens kyrkomöte.

Nyheter · Publicerad 08:48, 10 aug 2016

Förklaringen till den här debatten ligger i ett löfte från Svenska kyrkans ledning 2009. Det var då som man öppnade upp för samkönade par att vigas i kyrkan. Men man var då också tydlig med att de som har en traditionell teologisk syn, där äktenskapet är en förening mellan en man och en kvinna, fortsatt skulle kunna verka i kyrkan. Man skulle klara av att härbärgera två olika synsätt.

Förra året lämnade så representanter för Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK) och Socialdemokraterna i kyrkomötet in varsin motion som pekade på en svängning från vigselrätt till vigselplikt. Man menade att präster i kyrkan bör vara beredda att viga samkönade par.

Läronämnden, med ärkebiskop Antje Jackelén som ordförande, hänvisade till löftet 2009. Ändå föll förslaget till sist på formaliteter och av röstsiffrorna att döma fattades det bara ett fåtal röster för att motionärerna skulle ha fått igenom sitt förslag.

Nu har en liknande motion lämnats in på nytt, inför kyrkomötet i höst. Men denna gång gör Socialdemokraterna och företrädarna för FiSk gemensam sak. Tillsammans med representanter för flera andra nomineringsgrupper skriver man:

”Om kyrkan ska ses som en kraft som står upp för kärleken, likabehandling och inkludering anser vi att det därför blivit dags för kyrkan att tydligare signalera till de som framgent söker sig till uppdrag inom kyrkans vigningstjänst att de för att kunna vigas till präst inom Svenska kyrkan ska ha förklarat sig beredda att förrätta vigsel mellan par av samma kön”.

Jesper Eneroth är gruppledare för S i kyrkomötet, han säger till Världen idag att han ser detta som en viktig fråga som väcker starka känslor och att han ser fram emot ett nytt yttrande från läronämnden.

– I grunden handlar det om att vi inte tycker att vi bara kan stå och se på passivt när delar av Svenska kyrkans medlemmar faktiskt diskrimineras eller behandlas orättvist.

Vari ligger diskrimineringen som du ser det, är det att man hänvisas från en präst som inte kan tänka sig att viga samkönade par till en annan som kan göra det?

– Någonstans är det så att alla som är medlemmar i Svenska kyrkan ska behandlas lika.

Men det som du menar är diskriminering är den här hänvisningen från en präst till en annan?

– Ja, det kan det vara.

När Världen idag förra året rapporterade om förslaget var det flera inomkyrkliga grupper som uttryckte hård kritik.

Hans Weichbrodt, präst och inspiratör i Oasrörelsen, menade att en slopad väjningsrätt för präster skulle påverka alla i Svenska kyrkan som vill hålla fast vid klassisk kristen tro.

– Kyrkostyrelsen uttalade sig tydligt om att det ska finnas väjningsrätt när beslutet om samkönade äktenskap fattades, ett beslut vi beklagat i sig. Det dröjer sex år, och sedan börjar man på allvar försöka ta initiativ åt ett annat håll. Det är tragiskt, sa han då.

– Det är inte något oväntat eller överraskade att det kommer sådana förslag. Vi vet inte vad som händer, men om det skulle förändras så är det klart att det kommer påverka oss. Och i ett sådant läge tvingas vi fundera på vad som händer för oss och analysera vår relation till kyrkan, menade Stefan Holmström, missionsföreståndare för EFS, i samband med att förslaget var uppe förra året.

Kyrkomötet sammanträder i Uppsala i två sessioner, den första i september och den andra i november.

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Svenska städer i topp när EU gör stor knarkmätning

Droger. EU har sammanställt en rekordstor undersökning av avloppsvatten i jakt på lärdomar om européers... lördag 1/4 18:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00