Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Nya coronadokument kastar skugga över regeringen

Var finansdepartementet och socialdepartementet oense om coronarestriktionerna? Det är en fråga som coronakommissionen ställer sig, enligt SvD som tagit del av tidigare okända dokument.

Enligt tidningen väcker handlingarna också frågan om regeringen varit helt öppen gentemot kommissionen.

Nyheter · Publicerad 14:00, 17 feb 2022

Coronakommissionen ska om några dagar redovisa hela sin granskning av hur regering och myndigheter klarat pandemin. De tidigare delrapporterna har innehållit svidande kritik och den senaste tiden har regeringen anklagats för att försöka undanhålla vissa dokument och uppgifter från kommissionen.

Nu avslöjar Svenska Dagbladet att Magdalena Andersson under sin tid som finansminister haft en korrespondens med coronakommissionen angående att finansdepartementet var i kontakt med flera experter inom smittspridning våren 2020, när pandemin bröt ut.

Kommissionen undrar, enligt SvD, om det funnits oenighet mellan finansdepartementet och socialdepartementet.

Andersson har i kontakt med kommissionen förnekat en spricka mellan departementen och menar ”att det inte har gjorts några smittspridningsscenarier på finansdepartementet med anledning av kontakterna”, skriver tidningen.

Men dokument som SvD tagit del av visar att tjänstemän på finansdepartementet visst haft kontakter med experter i mars 2020 och att ärendet varit modelleringar över smittspridningen.

Tidningen har inte fått ta del av finansdepartementets uträkningar med motiveringen att det inte är allmänna handlingar. Däremot bekräftas att det finns modeller.

Magdalena Andersson har dock i svar till coronakommissionen inte varit lika tydlig.

”Finansdepartementet tog inte fram några särskilda prognoser/scenarier med anledning av diskussionerna med de externa experterna i epidemiologi/virologi”, skriver hon i ett svar i slutet av 2021, enligt SvD.

Coronakommissionen ska enligt tidningen inte ha fått ta del av modelleringarna från finansdepartementet.

Statsministern säger via sin pressekreterare att modelleringarna ”inte togs fram som en konsekvens av kontakterna med experterna” och uppger att man har redovisat olika bedömningar av den ekonomiska utvecklingen för kommissionen.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10