Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Nya biskopar vigdes – vill prioritera teologi och diakoni

I helgen fick Sverige två nya biskopar, då Marika Markovits och Erik Eckerdal vigdes till sina nya uppdrag i Linköpings respektive Visby stift.

Nyheter · Publicerad 18:00, 16 jan 2023

De båda nya biskoparna vigdes i en fullsatt Uppsala domkyrka i närvaro av bland andra kungen och drottningen, statsminister Ulf Kristersson och Svenska kyrkans övriga biskopar, och fick ta emot jubel och applåder.

– Det här är en härlig dag, en vigningsdag, en festdag, en dag när vi manifesterar tro och hopp inför framtiden, sade ärkebiskop Martin Modéus i samband med biskopsvigningen.

Den 50-årige Erik Eckerdal vigdes till biskop i Visby stift, dit även Svenska kyrkans alla församlingar i utlandet (Skut) hör. Erik prästvigdes i Visby år 2000, men har närmast arbetat för Samariterhemmet diakoni i Uppsala.

Han uppger själv att han framför allt vill prioritera fem aspekter av kyrkans liv som ny biskop, nämligen teologi och undervisning, andligt liv, ekumenik, diakoni och ekonomi.

– Man kan se det som steg. Det första steget är att odla relation till Gud för att växa som kärleksfulla människor och nå frid och försoning, sade han i höstas i en intervju på Svenska kyrkans hemsida, där han förklarade dessa områden.

Den 58-åriga Marika Markovits blir ny biskop i Linköpings stift och därmed även stiftets första kvinnliga biskop. Hon efterträder Martin Modéus, som i höstas tillträdde som ny ärkebiskop.

Marika prästvigdes i Stockholm 1994 och har närmast arbetat som domprost i Stockholm. Hon kritiserades i januari förra året då hon, i sin roll som domprost, tog beslutet att stänga ner S:ta Clara kyrkas natthärbärge för hemlösa.

– Att människor har tak över huvudet är inte kyrkors ansvar, utan kommunens, sade hon då.

Hon uppger i samband med biskopsvigningen att hennes hjärta klappar för de sociala frågorna, för diakonin i stiftet och lyfter även barn och ungas plats i kyrkan som ett särskilt viktigt område.

Båda de nya biskoparna välkomnas av respektive stift nu på lördag, den 21 januari.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10