Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Ny studie: Mindfulness kan leda till depression

Meditation och mindfulness kan leda till ångest, depression och till och med självmordstankar. Detta enligt en ny studie som bland andra SVT nu rapporterar om. Trots riskerna rekommenderas ofta såväl mindfulness som yoga inom den svenska vården.

Nyheter · Publicerad 17:00, 8 sep 2020

Världen idag har vid ett flertal tillfällen berättat om psykisk ohälsa och annan problematik som kan komma ur praktiker som yoga och mindfulness. En studie som presenteras i tidskriften Acta Psychiatrica Scandinavica visar nu att för drygt åtta procent har mindfulness och meditation lett till effekter som ångest och depression.

Forskarna har analyserat över 80 olika studier om meditation och mindfulness, och kommit fram till att det inte är ovanligt med negativa effekter, även hos personer utan tidigare psykisk ohälsa, uppger SVT.

De vanligaste ”biverkningarna” är ångest och depression, men man har också funnit fall där personer fått psykoser, panikattacker och självmordstankar efter meditation. Forskarna bakom studien vill nu se att man fortsätter granska individers olika erfarenheter av dessa behandlingar.

Svenska experter menar att det kan handla om att människor möter obearbetade trauman när de mediterar.

Alexander Rozental, legitimerad psykolog och forskare vid Karolinska Institutet, säger till SVT att behandlingar som är ”potenta nog att ha positiv inverkan” också kan anses så verksamma att de ”skulle kunna leda till negativ inverkan på vissa individer”.

Mindfulness har, liksom yoga, sina rötter österländsk andlighet, i buddism och hinduism. Flera kristna debattörer betonar att man också måste ta hänsyn till den andliga och religiösa verkligheten för att förstå de effekterna av dessa praktiker.

– Ingen yoga är neutral och oskyldig, inte heller medicinsk yoga. Rötterna är i österländska religioner och man öppnar sig för ockulta krafter när man gör yogaövningar, har till exempel kristna föreläsaren Gertrud Storsjö tidigare sagt till Världen idag.

Ingen yoga är neutral och oskyldig, inte heller medicinsk yoga.

Demonstrationerna handlar om vad vi anser vara demokratiskt

Israelkommentar Folk demonstrerar på gatorna i hela Israel. Varje lördagskväll sedan över en månad är man ute på... torsdag 23/3 00:00