Då ska Kungen svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig.
Matteus 25:40

Världen idag

Ny skolskandal: ”Gömmer undan brister”

I våras slog Riksrevisionen fast att Sverige inte följt gällande regler för skolundersökningen PISA. Färsk granskning pekar nu på att regelbrott även kan ha påverkat det svenska resultatet i den senaste PIRLS-studien.

– Det verkar som att man systematiskt gömmer undan brister i de här studierna, säger Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning, till Expressen.

Nyheter · Publicerad 08:00, 16 okt 2021

Den internationella studien PIRLS, som genomförs vart femte år, undersöker bland annat läsförmågan hos elever i fjärde klass.

Expressen skriver att man i en granskning av den senaste studien, som genomfördes 2016, funnit brister som framställt svenska elevers kunskapsläge bättre än hur verkligheten ser ut. För få utrikesfödda elever ska ha medverkat för att undersökningen ska anses vara representativ sett ur ett helhetsperspektiv.

Riksrevisionens granskningsrapport om den senaste PISA-undersökningen, som släpptes i våras, riktar kritik mot såväl regeringen som Skolverket. Nu pekar nya uppgifter på att Sverige ännu en gång inte följt gällande regler i en internationell skolundersökning.

– Man låtsas som att utvecklingen är betydligt bättre än vad den faktiskt är, främst för den här gruppen elever som är födda utomlands, menar Magnus Henrekson.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson bedyrar att myndigheten inte har något uppsåt att bidra till en osann bild av kunskapsläget i svensk skola.

– I alla fall inte medvetet, det har aldrig varit nån tanke från Skolverkets sida att mörka någonting, säger han till Expressen.

Liberalerna riktar stark kritik, främst mot utbildningsminister Anna Ekström (S), i en debattartikel i Expressen som undertecknats av partiledaren Nyamko Sabuni samt skolpolitiske talespersonen Fredrik Malm.

”Vad som nu framkommer är att mer än en tredjedel av de utrikes födda eleverna inte ens deltog i mätningen, vilket enligt experter talar för att en stor del av de svagaste eleverna som är utrikes födda helt enkelt inte deltog vid provtillfället. Anna Ekström bär det största ansvaret för haveriet”, skriver de.

Anna Ekström har i skrivande stund inte velat kommenterat de nya uppgifter om PIRLS eller den kritik som riktas mot henne.

”Man låtsas som att utvecklingen är betydligt bättre än vad den faktiskt är”

EU vill se märkning av AI-material

AI. En särskild märkning bör införas för AI-skapat material, anser EU-kommissionen i nya förslag. – Jag... tisdag 6/6 22:00

Varför driver Sveriges kristna råd splittrande teologi?

Ledare Teologi, vad är det? Kristendomskritiker svarar cyniskt: Teologi är som att befinna sig i ett mörkt... onsdag 7/6 00:10

Värt att fira 500 år av självständighet

Ledare Det mest ”internationella” en svensk kunde göra i går var att, precis som andra folk runtom i... onsdag 7/6 00:00