Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Daniela Persin, kanalchef på Himlen TV7, menar att det är angeläget att upplysa människor om farorna med nyandlighet. Foto: Himlen TV7

Ny programserie vittnar om nyandlighetens baksidor

Människors upplevelser av nyandlighetens mörker och vägen till ljuset. Det är temat för en ny programserie i Himlen TV7.

– Tyvärr finns det en stor okunnighet i församlingen om skillnaderna mellan kristen tro och andra religioner och andliga metoder, säger kanalchefen Daniela Persin.

Nyheter · Publicerad 10:00, 6 mar 2022

I Johannesevangeliet 14:6 är Jesus tydlig med vilken väg som leder till gemenskap med Gud: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

Den kristna tv-kanalen Himlen TV7 väljer nu att göra en hel programserie på detta tema, i ljuset av det stora intresset för nyandlighet.

– Alla andra religioner och andliga metoder tar avstånd från Jesu försoningsverk på korset, att han är den enda vägen till Gud. De säger att människan kan finna gudomligheten i sig själv eller nå det gudomliga genom egna gärningar, säger Daniela Persin, kanalchef på Himlen TV7.

I programserien medverkar sakkunniga personer samt människor med egen erfarenhet av nyandlighet som spiritism, yoga och mindfulness.

– Det är som om man blir förblindad, man kan inte se att man i själva verket är på väg nedför en utförsbacke, säger Lillebil Bjurnemark, en av dem som i serien vittnar om hur nyandlighet ledde henne in i mörker.

Tittarna får även ta del av medverkandes berättelser om vägen till Jesus.

– Programserien har genast blivit det populäraste programmet just nu, säger Daniela Persin.

Himlen TV7 vill inte bara nå personer inom nyandligheten, utan även upplysa den som tillhör en kristen församling.

– Tyvärr finns det en stor okunnighet i församlingen om skillnaderna mellan kristen tro och andra religioner och andliga metoder, säger Daniela Persin som menar att det finns en fara med ge sig in i nyandlighet.

”När skenet bedrar”, som hade premiär den 20 februari och består av åtta avsnitt om 30 minuter vardera, kan ses på söndagar samt på Himlen TV7:s webbsajt. Där finns även en rad andra program på temat ”religionsblandning och falska gudar”.

Alla andra religioner och andliga metoder tar avstånd från Jesu försoningsverk på korset.

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10