Varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och jord.
Psaltaren 121:1-2

Världen idag

Ny biskop i Missionsprovins riskerar ”avkragning”

Missionsprovinsen valde i lördags Bengt Ådahl som nästa missionsbiskop, efter avgående Roland Gustafsson. Bara några veckor dessförinnan uppmanades han av Göteborgsbiskopen Susanne Rappmann att avsäga sig sin rätt att utöva prästämbetet inom Svenska kyrkan i det fall han blev vald. – Jag kommer inte att lämna in någon sådan ansökan, utan det initiativet får de ta, säger Bengt Ådahl.

Nyheter · Publicerad 16:47, 16 okt 2018

Missionsprovinsens provinskonvent, som är dess årsmöte och högsta beslutande organ, valde ny biskop vid sin samling på Lärjungagården söder om Borås.

Bengt Ådahl, som gick i pension i februari, fick 57 procent av de cirka 80 representanternas röster. De övriga tillföll de två övriga nominerade, Gunnar Andersson och Rolf Petterson.

– Ingen av oss tre hade sökt detta, utan vi ställde oss till förfogande och står alla för samma profil och linje, säger Bengt Ådahl till Världen idag.

När han väl vigts till biskop nästa vår vill han satsa dels på att bygga upp nya församlingar, eller koinonior, och dels stärka de cirka 45 präster som finns utspridda över landet.

Bengt Ådahl har verkat som präst inom Svenska kyrkan i över 40 år i västra Sverige, varav flera år som kyrkoherde och församlingspräst.

– Jag har hela tiden varit engagerad i Bibeln och haft en bekännelsetrogen profil. Det gjorde att jag 2014 engagerade mig i Missionsprovinsen och gick med i dess prästkollegium, säger han, och beskriver Missionsprovinsen som "förvaltare av Svenska kyrkans andliga arv av klassisk kristendom".

Missionsprovinsen bildades 2003, som en reaktion på att Svenska kyrkan inte längre avsåg prästviga personer som inte kunde samarbeta med kvinnliga präster. 

Provinsen beskriver sig själv som ett stift som "står i kontinuitet med Svenska kyrkan", medan Svenska kyrkan ser Missionsprovinsen som ett fristående samfund.

Just nu utreder Svenska kyrkans kyrkostyrelse huruvida det är möjligt att ändra i kyrkoordningen så att samfundet kan sätta ner foten hårdare gentemot Missionsprovinsens präster.

– Vi ryms inte i kyrkoordningens regler och paragrafer, utan har vår egen självständiga organisation. Så vi är en sten i skon för den officiella kyrkan, säger Bengt Ådahl.

Han berättar att han nyligen blev uppkallad till Göteborgs biskop, Susanne Rappmann.

– Hon sade att jag inte kan vara kvar som präst inom Svenska kyrkan om jag blir biskop, och ville att jag skulle ansöka om att avträda min rätt att verka som präst, säger han.

– Jag sade att "det är inte jag utan Svenska kyrkan som ändrat på sig". Jag kommer inte att lämna in någon sådan ansökan, utan det initiativet får de ta.

"Att vara biskop i en annan kyrka är inte förenligt med att vara präst i Svenska kyrkan", säger biskop Susanne Rappmann i ett uttalande efter Bengt Ådahls val till biskop.

"Om inte prästen självmant avsäger sig rätten att utöva ämbetet som präst i Svenska kyrkan, kommer ett tillsynsärende att inledas och frågan att prövas av domkapitlet i Göteborg".

Vi ryms inte i kyrkoordningens regler och paragrafer, utan har vår egen självständiga organisation. Så vi är en sten i skon för den officiella kyrkan.

Vem leder den svenska politiska dansen?

Ledare Som en blixt från klar himmel meddelade Jonas Sjöstedt att han avgår som vänsterledare – just när han lyckats göra en remarkabel comeback för sitt...

Dags för Iran att återknyta de historiska banden till Israel

Israelkommentar Israelkommentar. Få länder i Mellanöstern har en lika lång och betydelsefull historia i relation till det judiska folket som dagens Iran. Påståendet kan verka...

”Arbete kan ge mening till livet”

Närbild Arbetsetik. Arbete kan ge mening till livet och bidra till långsiktig lycka. Det menar Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet. – Arbetet gör att...

Ta vara på och ta på allvar de möjligheter som ges för att komma närmare Gud, livets källa.

Inför söndag Hebr 2:9–10 En källa förknippar vi oftast med vatten, en plats där man kan släcka sin törst. I våras sprang jag Göteborgsvarvet. Då handlar mycket om...
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Vill ge hopp till den unga generationen

Församlingsliv Allianskyrkan är en församling där alla generationer trivs och får ta plats, och där ungdomarna får vara med och ta ansvar. – Vi har skapat en miljö...