Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Nu flyttar kyrkor ut – succé för promenadgudstjänster

Allt fler flyttar ut sina gudstjänster på olika sätt nu när vi uppmanas hålla avstånd till varandra. Svenska kyrkan i Askim och Vetlanda alliansförsamling hör till dem som ordnar gudstjänst i form av en promenad.

Nyheter · Publicerad 07:00, 21 maj 2020

Många kyrkor flyttar nu ut och blir på så sätt mer lättillgängliga för dem som inte är bekväma med att gå in i en gudstjänstlokal.

– Vi började i april och har sedan fortsatt varje vecka, säger Rut Rydberg, pastor i Vetlanda allianskyrka.

– Jag hade läst att några hade gjort en vandring vid påsk, och tänkte att man kan göra det vid andra tillfällen också.

Innan förbudet mot samlingar på fler än 50 personer kom hade Allianskyrkan planerat att ha sina gudstjänster vid Forngården i Vetlanda. Men nu gör de i stället en promenadslinga där lappar med bibelord, betraktelser, sångtexter, frågeställningar och uppmaningar till bön finns uppsatta längs slingan. Och det finns särskilda lappar riktade till barnen också.

– Utöver bibelberättelser har de pyssel och andra kreativa saker. Till exempel att bygga något av kottar till texten om att bygga på fast grund.

Inför varje söndag kommer nya lappar upp, och sedan sitter de några dagar så att den som vill kan gå på gudstjänst när det passar. På söndagar är någon från församlingen på plats för den som önskar samtal.

– Att göra det här är lite som att förbereda sig inför predikan, men man måste uttrycka sig med kort och koncist. Det känns mest roligt och utmanande, säger Rut Rydberg.

Pastorn tycker att promenadformen är ett bra komplement till allt som sänds digitalt, och att det är ett sätt att mötas som känns okej i den situation vi har.

– Det är bra att det finns olika lösningar för att fira gudstjänst. Detta blir ett sätt att ta del av kyrkan utanför internet, det blir något annat än att sätta sig ensam framför en skärm.

Promenaderna har slagit så väl ut att Vetlandaposten har uppmärksammat idén med en artikel.

– En bra sak är att gudstjänsten blir tillgänglig både för dem som brukar komma till kyrkan och för andra, säger Rut Rydberg.

Svenska Kyrkan i Askim, Göteborg, flyttar nu i maj också ut gudstjänsterna till promenadslingor i omgivningarna. Kyrkoledningen har sett att det fina digitala utbud som finns inte når alla, och särskilt inte äldre.

– Vårt koncept följer alla delar som ingår i en gudstjänst. Och vid sista stationen finns en burk där man uppmanas lägga i en sten så att vi kan få någon aning om hur många som deltar, berättar prästen Pernilla Carli.

Lapparna sitter uppe vid församlingens tre kyrkor hela veckan.

– Det här är både utmanande och märkligt, och vi tvingas tänka nytt. Det är bra, säger hon.

Information om promenadgudstjänsterna finns på sociala medier, hemsidan och i ett extra församlingsblad som delats ut nu.

– Vi hoppas det ska fungera bra, säger Pernilla Carli.

Fler församlingar som ordnar promenadgudstjänster

Tofteryds missionsförsamling

Equmeniaförsamlingen Nybrokyrkan Gullnäsgården

Svenska kyrkan Åsunden Ulricehamn

Möllebackskyrkan EFS Karlskrona

Hjo missionskyrka Missveden

En öppen debatt kritiskt för vår framtid

Ledare I veckan publicerades ett uppmärksammat öppet brev i tidningen Harper Magazine. Brevet är... lördag 11/7 00:00

Sverige behöver en kristen ”68-rörelse”

Ledare Har du känt dig frustrerad över att dina barn i skolbänken drillas i idéer och värden som strider... torsdag 9/7 00:00

Att vara sänd är att inte underskatta rollen som ”god granne”.

Inför söndag Mark 3:7–19 Just den här söndagen, den 12 juli, avslutar vi Hönökonferensen med en... fredag 10/7 12:00

Vill se svensk protest mot moskébeslutet för Hagia Sofia: ”Skymf”

Turkiet. Hagia Sofia ska bli moské, det meddelar Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. Den välkända... fredag 10/7 21:38

Kan en kristen bära vapen?

Mot väggen Kan en kristen med gott samvete bära vapen i egenskap av polis eller militär och när så behövs även...

Hans Sundberg – min bakgrund

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 2/10). På Fjellstedtska skolan blev Hans andedöpt och började lära känna Andens liv. Han låter vuxendöpa...