Nyheter

Notan för Trafikverkets könskonst: 150 000 kronor

Carolina Falkholt tycker att det är bra om människor vänder bort blicken när de går förbi hennes verk. På bilden håller hon på med en tavla inför utställningen Signature Women. Foto: Henrik Montgomery TT
Carolina Falkholt tycker att det är bra om människor vänder bort blicken när de går förbi hennes verk. På bilden håller hon på med en tavla inför utställningen Signature Women. Foto: Henrik Montgomery TT
Annelie Enochson. Foto: TT NYHETSBYRÅN
Annelie Enochson. Foto: TT NYHETSBYRÅN
Foto: Henrik Montgomery TT
Foto: Henrik Montgomery TT

En stor muralmålning på Trafikverkets byggplank runt Västlänken i Göteborg har väckt debatt. Motivet visar ett kvinnligt könsorgan mellan ett par utsträckta ben, iklädda nätstrumpor. – Jag anser att det här är pornografisk konst, säger den tidigare riksdagspolitikern Annelie Enochson (KD) och är kritisk till att offentliga medel går till sådant.

Publicerad Uppdaterad

Det här är en sexualisering av det offentliga rummet.

Annelie Enochson

Tågtunneln Västlänken byggs just nu under centrala Göteborg. Under byggtiden inhägnas Trafikverkets arbetsplatser av höga plank och myndigheten har bjudit in konstnärer att visa upp sina verk på planken.

Ett av konstverken, i närheten av Göteborgsoperan, har blivit starkt ifrågasatt av många och gett upphov till insändare och debattartiklar. Det föreställer ett kvinnligt könsorgan mellan utspärrade ben i nätstrumpor och har även kallats för ”snippkonst”.

Konstnären Carolina Falkholt säger i en intervju med Göteborgs-Posten att hon sett att människor vänder bort blicken när de går förbi hennes verk och att hon tycker detta är bra, eftersom konst ”ska beröra och väcka känslor”.

En av GP:s ledarskribenter, Karin Pihl, invänder dock mot Falkholts uttalande.

”När det gäller konst vi alla 'måste' ta del av i det offentliga rummet bör helt enkelt invånarnas tankar och känslor spela roll”, skriver hon bland annat.

Någon förbipasserande verkar också ha blivit illa berörd av Falkholts bild, eftersom könsorganet blivit övermålat med svart färg. Därefter har någon annan målat dit ett nytt.

En person som reagerat på verket är den tidigare riksdagspolitikern Annelie Enochson (KD), som har suttit åtta år i Trafikutskottet och är arkitekt. Hon har skrivit en insändare i GP och varit i kontakt med Trafikverket.

– Det här är en sexualisering av det offentliga rummet. Man talar ofta om konstnärlig frihet men varför tillåts en konstnär ta sig den friheten framför oss andra som vistas där? säger Enochson till Världen idag.

I sin konversation med Trafikverket har hon fått veta att besluten om vilken konst som ska visas på planken fattas av ett ”plankråd”, varav sex personer är anställda på myndigheten.

Trafikverket har betalat 150 000 kronor för Falkholts målning, pengar som enligt projektkoordinatorn Hans Ivanoff till viss del tas från projektbudgeten, till viss del från ett reklamavtal med en utomhusreklamfirma.

Annelie Enochson är kritisk till att konstverket delvis bekostats med offentliga medel och att beslutet fattats av personer som är avlönade med skattepengar. Att en del av pengarna kommer från reklam förmildrar inte omständigheterna, anser hon.

– Det fråntar inte Trafikverket ansvar. Jag anser att det här är pornografisk konst.

Enochson menar vidare att konstverket kan strida mot brottsbalken som säger att det är brottsligt att på eller vid allmän plats förevisa pornografisk bild på sätt som är ägnat att väcka allmän anstöt.

Målningen verkar dessutom strida mot de etiska principer som anges i projekt Planksidans egna riktlinjer för innehåll och uttryck. Enligt dessa får konstverken inte vara stötande, provocerande eller kränkande avseende kön, religion eller annan trosuppfattning. De ska även vara lämpliga att visas för minderåriga.

Annelie Enochson har kontaktat Trafikverket angående Carolina Falkholts omdebatterade målning på Västlänkens byggplank i Göteborg.

I sitt svar till Enochson skriver projektkoordinatorn Hans Ivanoff att Falkholt lämnade in ”en grov skiss” med ett annat förslag till motiv, efter att urvalet av konst var klart. Skissen ”påminde om det nu uppförda verket” men var inte lika detaljrik, uppger han.

Plankrådet godkände ändringen och noterade senare att det uppförda verket inte helt överensstämde med förslaget, men bedömde ändå att förändringen rymdes inom den konstnärliga friheten, skriver Ivanoff.

”Vi förstod att verket kunde komma att uppfattas som stötande, men att detta inte motiverade någon åtgärd”, skriver han till Enochson.

Ivanoff anser inte att det handlar om pornografisk konst. Han hänvisar till en proposition som anger att ”en bild anses vara pornografisk när den, utan att ha några vetenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanande sätt skildrar ett sexuellt motiv”.

Ivanoff kan inte heller se hur plankkonsten kan uppfattas som sexualiserande av det offentliga rummet.

”Av de snart 100 uppförda verken har nästan alla konstverk blivit uppskattade”, svarar han Enochson.

Världen idag har också kontaktat Hans Ivanoff och fått svar via mejl:

Anser ni att målningen är lämplig att visas för minderåriga?

– Vår bedömning är att den inte är skadlig.

Gränsen för vad som är stötande och provocerande är, enligt Hans Ivanoff, flytande.

– Det beror på vem man frågar. Några har uppfattat verket som stötande medan merparten av reaktionerna har varit positiva. Vi bedömer inte att det är kränkande.

Vidtar ni några åtgärder när det visar sig att målningen inte överensstämmer med inlämnat bedömningsunderlag?

– Jo det gör vi. Vi ser över möjligheterna att ersätta verket.

Powered by Labrador CMS