Jag ska tacka dig i evighet för det du har gjort. Inför dina trogna ska jag hoppas på ditt namn, för det är gott.
Psaltaren 52:11

Världen idag

Kirsten Jørgensen leder Norska barnmorskeförbundet Foto: Norska barnmorskeförbundet

Norska barnmorskor: Inga problem med samvetsfrihet

I Norge har alla barnmorskor rätt att med hänvisning till sitt samvete avstå från att framkalla en medicinsk abort. Systemet fungerar väl, enligt Norska barnmorskeförbundets ledare.

Nyheter · Publicerad 14:39, 3 feb 2017

Rätten till samvetsfrihet skrevs in i den norska abortlagen från 1976, och gäller både läkare och barnmorskor. Barnmorskor deltar i Norge inte i kirurgiska aborter, men däremot i medicinska aborter.

– I praktiken har jag inte upplevt att det varit något problem kring detta, utan bland barnmorskor fungerar reservationsrätten väl, säger Kirsten Jørgensen, politisk ledare för Norska barnmorskeförbundet, Den norske jordmorforening.

Sjukhusledningen ansvarar för att ingen kvinna nekas abort eller möter personal som inte vill hjälpa henne.

– Om många reserverar sig mot abort på en arbetsplats så skulle arbetsgivaren kunna sätta ett tak för hur många som skulle kunna reservera sig. Men vad jag förstår så löser man detta väldigt bra i praktiken och jag har inte hört att någon skulle ha förhindrats att arbeta på grund av detta, säger Kirsten Jørgensen.

Vad Kirsten Jørgensen vet så finns inget register eller någon skattning av hur många som utnyttjar rätten till samvetsfrihet i Norge. Hon vet inte heller vilken roll reservationsrätten kan tänkas spela för dem som väljer att utbilda sig till barnmorska.

– För många är detta inte någon stor sak förrän de kommer ut på avdelningarna och ställs inför en konkret arbetsuppgift, säger hon.

Barnmorskornas och läkarnas möjlighet att avstå från att utföra aborter är inte ifrågasatt i Norge. Önskemålet från en del allmänläkare att slippa skriva ut preventivmedel är däremot mer ifrågasatt.

– Vi har just fått en statlig utredning som handlar om samvetsfrihet i arbetslivet. Men vad jag förstår är det inte tal om att rucka på reservationsrätten för vårdanställda när det gäller abort, säger Kristen Jørgensen.

Statens agerande kring pandemin ännu i dunkel

Ledare Den långa coronavågen har nu gått över i en ny fas. Folkhälsomyndigheten med flera berättade i... lördag 22/1 00:10

Spritfester och högt energipris

Ledare Att Storbritanniens premiärminister Boris Johnson vid flera tillfällen bjudit in sina medarbetare... lördag 22/1 00:00

Frälsningen kommer från judarna

Andakt. Förintelsedagens bibelord: ”Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni... lördag 22/1 05:00

Här tas inte Guds ord för givet

Missionsglimten Solen bränner och det blåser lite damm från de torra, sandiga områdena omkring mig. Men jag är... lördag 22/1 00:00

Finns det hopp om äktenskapet efter att min fru var otrogen?

Familjefrågan För cirka fyra månader sedan berättade min fru att hon varit otrogen med en man på jobbet när de... lördag 22/1 00:00

Senaste nytt

    Finns det hopp om äktenskapet efter att min fru var otrogen?

    Karin svarar. För cirka fyra månader sedan berättade min fru att hon varit otrogen med en man på jobbet när de...

    Israels fiender testar landets reaktionsförmåga

    Israelkommentar Det finns flera tecken på att Israels fiender förbereder sig för krig. Frågan är om Israel är...
    Följ Världen idag i sociala medier