Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Norge skärper gräns för sena aborter

Sedan det uppmärksammats att flera foster varit vid liv efter att de aborterats skärper nu Norge lagstiftningen. En absolut gräns ska införas vid vecka 22.

Nyheter · Publicerad 12:00, 7 jan 2014

17 friska foster aborterades i vecka 22 och 23 från 2001 till 2011, uppger norska Folkhälsoinstitutet. Under ett helt år sände barnmorskor förtvivlade brev till myndigheterna där de uppmärksammade att flera aborterade barn levt i upp till en och en halv timme efter aborten, rapporterar NRK. Till sist ledde barnmorskornas agerande till att en ny praxis infördes, som inneburit att inga foster aborterats efter vecka 22, i slutet av 2011. Den praxisen ska nu bli lag, uppgav NRK på torsdagen i förra veckan. Ett förslag sänds inom kort ut på remiss.

– Abort ska inte ske på foster som har möjlighet att leva. Vi måste ha samma praxis och syn på detta oavsett vilken situation modern är i, utom om hennes liv är i fara, säger statssekreterare Anne Grethe Erlandsen till NRK.

I Norge är gränsen för fri abort satt till vecka 12. I undantagsfall tillåts senare aborter, men gränsen vid vecka 22 har tidigare tolkats som vägledande och inte absolut, och det ska nu ändras.

Utvecklingen av vården av för tidigt födda gör att gränsen för sena aborter kan komma att behöva sänkas, menar Ola Didrik Saugstad, överläkare vid Rikshospitalet i Oslo.
– Jag tror att vi kanske om några år måste överväga att sänka gränsen för sena aborter med en vecka. Det hänger på den medicinska utvecklingen i Norge, säger Saugstad till norska Dagen.

Den norske överläkaren pekar på utvecklingen i omvärlden som går mot att behandla barn tidigare än i Norge och menar att det är viktigt att hålla en marginal så att livsdugliga foster inte riskerar att aborteras.
– I till exempel Japan rapporteras det om barn som överlever i vecka 21. Det har jag själv sett några få exempel på i utlandet, men aldrig i Norge.

I Sverige blev det en livlig debatt om abortöverlevande foster 2011, efter att Dagens Medicin skrivit om barnmorskor som i desperation vänt sig till Socialstyrelsen.
– Det känns fruktansvärt att låta fullt friska foster ligga och dö framför våra ögon, men vi kan ingenting göra. Eller rättare sagt, vi får inte göra någonting. I så fall bryter vi mot lagen, sade en sjuksköterska till tidningen.

I Sverige finns ingen bestämd tidsgräns för sena aborter, men lagen säger att inga livsdugliga foster får aborteras och praxis är i dag att gränsen går vid vecka 22.

Politiska experiment – förödande för familjer

Ledare Vi vet att även om det finns en stabilitet och självläkningsprocess inbyggd i det ekologiska systemet så kan balansen rubbas. Ingreppen kan bli så...

Hot mot biografer inför abortfilm

Minst två biografer i Kanada har utsatts för hot i samband med planerade visningar av filmen Unplanned, om pro life-aktivisten Abby Johnsons liv....