Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Nordiska tankesmedjor möttes i Stockholm förra veckan. På bilden syns Tapio Luoma-Aho, Kompassi, Christiaan Meinen och Annelie Enochson, Sallux, Morten Christiansen och Carsten Mulnaes, Eksistensen, Per Ewert och Jacob Rudenstrand, Claphaminstitutet, Öyvind Håbrekke, Skaperkraft samt de kanadensiska gästerna Paul och Marisa Saba. Foto: Privat

Nordiska kristna tankesmedjor möttes i Stockholm

Dödshjälpsmotståndet förenar de nordiska kristna tankesmedjorna. Det blev tydligt när de alla samlades för första gången, i samband med Nordiska rådets sammanträde, i Stockholm.

Nyheter · Publicerad 07:00, 9 nov 2019

– Vi som vill vara kristna samhällsröster i en starkt sekulariserad del av världen fick dela gemenskap, lyssna på hur vi arbetar, ge råd och inspirera varandra, berättar svenska Claphaminstitutets direktor Per Ewert.

Det var den 30 oktober, i Gamla stan i Stockholm, som den svenska tankesmedjan välkomnade representanter från norska Skaperkraft, finska Kompassi, danska Eksistensen och även EU-tankesmedjan Sallux. Medan Clapham startades redan 2008, och norska Skaperkraft 2011, så har de danska och finska motsvarigheterna bara något år var på nacken.

Temat dödshjälp avslutade konferensdagen i form av ett öppet seminarium med den kanadensiske experten Dr Paul Saba. Denne berättade om erfarenheterna av aktiv dödshjälp i hemlandet Kanada, sedan det blev lagligt 2016.

Sabas berättelse kommenterades av två nordiska parlamentariker i form av Freddy André Övstegård från norska Sosialistisk venstre och svenska Julia Kronlid från Sverigedemokraterna, som båda talade om hur de vill arbeta för att motverka dödshjälp i Norden.

– Bredden på de medverkande var ett viktigt sätt att visa att frågan om dödshjälp inte är partipolitisk. Utifrån människovärdet och omsorgen om de svaga bör vi kunna stå tillsammans över hela det politiska fältet och säga att dörren för dödshjälp aldrig får öppnas, understryker Per Ewert.

Nu är det dags för Guds rike att kontra med full kraft.

Ledarkrönika I slutet av februari, blev jag, min son och en god vän inbjudna av en annan god vän till Göteborg.... torsdag 4/6 00:20

Lösningen på kravallerna finns hos personen Jesus

Ledare Det gick bara några dagar efter att USA försiktigt började öppna igen efter corona­pandemins... torsdag 4/6 00:00

De livlösa lemmarna var yttre tecken på en inre, djupare brustenhet.

Inför söndag Apg 4:5–12 Etthundratjugo längtande människor samlades för att be om helig Ande. Det var en osäker... torsdag 4/6 00:20