Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

Nödvändigt kristet nätverkande

Inspiration, kunskap, nät­verkande. Det tar Stefan Gustafsson med sig från veckans konferens i Ungern för evangelikala kristna ledare i Europa.

Nyheter · Publicerad 00:00, 27 maj 2011

– Det som är så speciellt med European leadership forum är att innehållet präglas av intellektuell trovärdighet och kulturell relevans utifrån ett fullt förtroende för kristen tro. Samtidigt möter man massor med intressanta och kompetenta människor som vill förnyelse och reformation av kyrkan i Europa, säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen (SEA).

Han väntar som bäst in flygplanet som ska ta honom tillbaka till Sverige efter fyra intensiva dagar i Eger i norra Ungern. Här har han inte bara deltagit i seminarier, workshops och plenarmöten, utan även varit med om att planera och samordna konferensen, som lockade omkring 600 kristna ledare från ett 40-tal länder.
Från Sverige deltog 15 personer, och Stefan Gustavsson hoppas att det blir fler framöver.
– Här möter man ett antal av de ledande kristna filosoferna, teologerna, apologeterna i världen, och får tillfälle att sitta ner och prata med dem, säger han, och nämner särskilt Os Guinnes som en av höjdpunkterna.
– Han är en framträdande kristen sociolog, samhällskritiker och apologet som talade om kyrkans situation i väst och utmaningarna i att återevangelisera Europa.

En organisation som Stefan Gustavsson tror skulle kunna inspirera särskilt i Sverige är brittiska Damaris, som med hjälp av amerikanska filmbolag tar fram diskussionsmaterial om populärkultur och kristen tro.

Att kristna nätverkar och uppmuntrar varandra är inte bara viktigt för evangelisationen. Samverkan av olika slag, inte minst inom olika EU-fora, behövs också för att kyrkorna inte ska förlora fotfästet i dagens Europa, menar Stefan Gustavsson.
– Även om situationen skiljer sig åt mellan olika länder finns det en rörelseriktning, åtminstone i Västeuropa, av att samvetsfrihet sätts åt sidan, av att den traditionella synen på sexualitet och äktenskap skamstämplas och fördrivs ur samhället på ett sätt som strider mot religionsfriheten.

– Det finns också sådana tendenser som vi sett i Sverige, där man försöker underminera samfunden genom att neka dem bidrag på samma villkor som andra organisationer, för att få ut oss ur systemet på olika sätt. Här måste vi vara vaksamma och göra kraftansträngningar på EU-nivå, säger Stefan Gustavsson.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10