Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

New age och zenmeditation i Katarina kyrka

I svenskkyrkliga Katarina församling i Stockholm är yoga, mindfulness, meditation och en kurs med det som kallats ”New age-bibeln” en del av verksamheten. – Människor får en förvirrad syn på evangeliet, säger Linda Bergling, pastor och författare, som är starkt kritisk till att kombinera kristen tro med andlighet som har andra rötter.

Nyheter · Publicerad 08:30, 26 sep 2019

Under fliken ”Hälsa & friskvård” på Katarina församlings webbplats hittar man ett brett utbud av andliga aktiviteter. Förutom yoga och mindfulness härbärgerar kyrkan bland annat träffar för utövande av zenmeditation, cirkeldans, eurytmi och det som kallas ”En kurs i mirakler” (Ekim).

På hemsidan kan man läsa att kyrkan ”öppnar upp sina lokaler för grupper som delar vår syn på att hela människan behöver må bra”.

Men Linda Bergling, som tillsammans med sin make Gunnar leder församlingen Arken i Kungsängen, är starkt kritisk. Både hon och Gunnar har tidigare arbetat inom Svenska kyrkan, nyligen gav Linda också ut en bok om problemen med att blanda kristen tro med annan andlighet och mysticism.

– Jag tror att kyrkan och dess företrädare fått ett uppdrag att förvalta evangeliet.

– Kyrkan ska förknippas med ett heligt rum där människor kan möta Jesus. Vi sviker människor om vi inte hjälper dem att skilja på heligt och oheligt, rent och orent. Ibland känns det som att det är lättare att introducera yoga i Svenska kyrkan, än dopet i den helige Ande.

Linda Bergling vet att många kan uppleva en slags vila eller frid i utövandet av vissa praktiker vars rötter finns i österländsk religion.

– Men jag menar att det är tillfälligt. Jesus sade att han ger en frid som inte den här världen ger. Man måste förstå att man dricker ur en annan källa än den kristna i till exempel yogan.

Hon betonar att det för henne inte handlar om att förkasta andra troende, utan om kyrkans uppdrag.

– I kyrkan ska man veta att det inte är en annan ande, en annan Jesus eller ett annat evangelium man möter.

Olle Carlsson, andlig ledare i Katarina församling, fick i radioprogrammet Nordegren & Epstein 2016 tala om att kyrkan öppnar för andlighet ur andra religioner.

– Den gamla kyrkan och den nya andligheten möts, sade han och beskrev yoga, mindfulness och meditation som en självklar del av verksamheten.

På frågor om detta inte är att blanda samman olika trosåskådningar blev svaret:

– En ödesfråga i vår tid är om religion är något som står i motsats till varandra eller som står tillsammans.

Ett av de andliga intressen som Katarina församling bjuder in till är ”En kurs i mirakler” som bygger på en bok med samma namn. Den amerikanska psykologen Helen Scuchman skrev tillsammans med en kollega boken som enligt henne dikterats av en ”inre röst”. Första upplagan kom på 1970-talet och har sedan dess fått stor spridning.

Boken har en kristen språkdräkt men är till innehållet starkt influerad av New age, gnosticism och hinduism. I Ekim anses apostlarna ha missförstått korsfästelsen och flera bibelord påstås vara felaktiga. Synd beskrivs som en illusion, liksom förlåtelse. Jesu roll som frälsare och försonare ifrågasätts.

Linda Bergling tycker att man som kristen ledare ska skilja på att å ena sidan välkomna alla människor, och å andra sidan att låta olika trosåskådningar bli en del av verksamheten.

– Man kan älska människor utan att föra in deras olika andliga intressen i kyrkan.

– Kyrkan ska undvika att skapa förvirring hos människor, inte minst när det gäller evigheten och Jesu försoning, allt annat är ett stort svek, säger hon.

Camilla Lif, tillförordnad kyrkoherde i Katarina församling, försvarar kyrkans event.

– I dagens pluralistiska samhälle måste alla goda krafter samarbeta och inte motarbeta varandra.

Hon skriver i ett mejlsvar på Världen idags frågor att man upplåter sina lokaler åt många grupper av människor som vill träffas och utforska det andliga livet från olika perspektiv.

– Varje vecka har vi 20 samlingar enligt 12-stegs-modellen för människor med olika sorters missbruk: Vi har en lungcancerförening, en dansgrupp, olika yogapraktiker som huserar i våra lokaler. Vi säger ogärna nej till församlingsbors initiativ till gemenskap och fördjupning av livets frågor.

Yoga ser hon som en väg in i kyrkan.

– En väg till meditation och ett stillat sinne, som blir mottagligt för Gud. Även denna väg in i gudstjänsten är vi glada för.

En kurs i mirakler beskrivs av många som New age-rörelsens bibel. Här finns en rad beskrivningar av Jesus och kristen tro som går helt emot vad Bibeln lär. Är det inte problematiskt att en helt annan tro än den kristna lärs ut i kyrkan?

– När det gäller ”en kurs i mirakler” handlar mycket om hur man kan betrakta sitt eget känsloliv och sina tankar. Det verkar vara mycket introspektivt.

Församlingen sätter en ära i att ”inte definiera andra eller döma ut andra på förhand”, menar hon och citerar Jesu ord att man känner trädet genom dess frukt.

– Ur ”en kurs i mirakler” har det kommit personer in i våra gudstjänster och fram till nattvardsbordet och en kristen tro. Det är vi glada för.

Enligt Camilla Lif har församlingen Jesus som frontfigur, något man ”inte viker en tum ifrån”.

– Vi är stolta över att ha en öppen och välkomnande attityd mot alla som vill utforska de andliga perspektiven, utforska vad, hur, vem Jesus är, och undanhåller inte det kristna budskapet om Guds kärlek, nåd och förlåtelse från någon.

Kyrkan ska förknippas med ett heligt rum där människor kan möta Jesus. Vi sviker människor om vi inte hjälper dem att skilja på heligt och oheligt, rent och orent.

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Svenska städer i topp när EU gör stor knarkmätning

Droger. EU har sammanställt en rekordstor undersökning av avloppsvatten i jakt på lärdomar om européers... lördag 1/4 18:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00