Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Nerikes Allehanda startar frikyrkoblogg

Dagstidningen Nerikes Allehanda har i dagarna startat en . Två av tidningens reportrar kommer där att skildra sitt arbete med en artikelserie om frikyrkan i Örebro län. Både artikelserien och den nystartade bloggen är ett resultat av önskemål från läsare, berättar reportrarna Angela Hanagarth och Tina Enström på bloggen.

Nyheter · Publicerad 00:00, 15 feb 2012

Många läsare har, skriver reportrarna, önskat att de ska skriva om allt det positiva som frikyrkorna betyder för många barn, ungdomar och äldre, och allt ideellt arbete som utförs i kyrkorna.
Andra har berättat om egna negativa erfarenheter, om tvång och trångsynthet.

I ett inlägg på bloggen skriver Tina Enström att "Äntligen!" är den vanligaste reaktionerna på satsningen. "Och jag inser: Vi skriver alldeles för sällan om det här", fortsätter hon.

De båda reportrarna skriver att de gått in i projektet utan att veta vart de kommer att landa:
"Vi valde att gå ut så förutsättningslöst vi kunde och gjorde väldigt breda intervjuer med människor med erfarenhet av frikyrkan. Vi försökte hitta människor med olika erfarenheter och perspektiv, gärna människor som bytt perspektiv under livet."

Läsarna uppmuntras att kommentera artikelserien, dela med sig av egna erfarenheter och komma med fler förslag på vad de ska skriva om.

Missionskonferens för unga genomförs på 15-tal platser

Engage. Årets ungdomsinriktade missionskonferens Engage, lördagen den 7 november, kommer att äga rum på... lördag 31/10 12:00

Jeremy Corbyn stängs av efter rapport om antisemitism

Storbritannien. Den förre Labourledaren Jeremy Corbyn har blivit avstängd av partiet. Bakgrunden uppges vara hur... lördag 31/10 09:00

Herren och hoppet om ett liv i evighet, ansikte mot ansikte med honom, är värt allt!

Inför söndag Ps 126 Den kommande helgen smakar himmelskt, med både helgonen och vårt evighetshopp i fokus. Redan... torsdag 29/10 00:10