Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig.
1 Petrusbrevet 1:15-16

Världen idag

Den kristna organisationen Citizen Go är kritisk till att EU ska försöka lägga sig i medlemsländernas abortlagstiftning. (Arkivbild.) Foto: Wikipedia

Namninsamling ska stoppa EU-resolution om abort

Över 250 000 personer har skrivit på en namninsamling för att stoppa en EU-resolution som uppmanar medlemsländerna att tillgängliggöra lagliga aborter.

Citizen Go, som ligger bakom insamlingen, hoppas att initiativet ska få Europaparlamenta-riker att rösta emot resolutionen.

Nyheter · Publicerad 15:00, 11 jun 2021

I resolutionen ”Situationen vad gäller sexuell och reproduktiv hälsa i EU, relaterade till kvinnors hälsa” uppmanas EU:s medlemsländer att införa allmän tillgång till lagliga aborter, att avkriminalisera abort, liksom att undanröja och bekämpa hinder för laglig abort i de länder där abort är lagligt.

Vidare inskärper rapporten att enskilda läkares rätt till samvetsfrihet inte får hindra en kvinna från att få tillgång till lagstadgad abort, och att en sådan vägran ”kan äventyra kvinnors rättigheter och liv”. Till följd av samvetsklausulerna händer det också att kvinnor förvägras fosterdiagostik, står det i rapporten, vilket man menar kan leda till att ett foster eller nyfött barn inte får rätt vård.

Att fosterdiagnostik i många fall leder till att barn med Downs syndrom aborteras, nämns dock inte i rapporten.

I rapporten uppmanas medlemsländerna också garantera tillgång till preventivmedel och familjerådgivning, och att införa åldersadekvat information om sex och samlevnad i grundskolan.

Rapporten antogs i maj av en majoritet ledamöter i Europa­parla­men­tets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Två ledamöter, Margarita de la Pisa Carrión från Spanien och polskan Jadwiga Wiśniewska, hade dock en avvikande åsikt. I ett särskilt yttrande påpekar de att rapporten varken har juridisk eller formell verkan, eftersom det bara är medlemsländerna själva som kan besluta i frågor om abort och andra frågor som rör sexuell hälsa och reproduktion.

”Rapporten behandlar abort som om det vore en mänsklig rättighet, trots att någon sådan inte existerar i internationell lag”, skriver de bland annat.

”Den visar att mänskliga rättigheter – som är universella och oföränderliga – är utsatta för ideologisk manipulation, så att internationell påverkan undergräver ländernas suveränitet och påverkar deras lagar.”

Den kristna kampanjorganisationen Citizen Go har nu samlat in över 252 400 namnunderskrifter mot resolutionen. Enligt organisationen innebär namnunderskrifterna att mejl skickas ut till de Europaparlamentariker som ännu inte bestämt sig för hur de ska rösta i plenum.

”Det enda sättet att stoppa denna radikala och ideologiska rapport, är att Europeiska folkpartiet röstar emot den”, skriver Citizen Go.

Europeiska folkpartiet, EPP, är den största partigruppen i parlamentet och företräder medlemsländernas konservativa och kristdemokratiska partier.

Malta är i dag det enda EU-land som förbjuder abort helt och hållet. En kvinna som genomgår abort där kan dömas till upp till tre års fängelse.

Resolutionen behandlas i Europaparlamentet den 23 juni.

Rapporten behandlar abort som om det vore en mänsklig rättighet, trots att någon sådan inte existerar i internationell lag.

”Alla tiders sånger” från Nashville sänds på TBN Nordic

Tv. Nu sänds hela programserien ”Alla tiders sånger” på den kristna tv-kanalen TBN Nordic, i åtta... söndag 24/9 11:00

Många bär ansvar för Sveriges resa från Bullerby till barnsoldater

Ledare Våld, sprängningar, skjutningar och regelrätta avrättningar fortsätter att plåga Sverige. Det... fredag 22/9 00:10