Ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.
Kolosserbrevet 4:6

Världen idag

Namninsamling kräver en bättre relation till Israel

Att Sverige ska få en normaliserad relation med Israel. Det är målet med en namninsamling som startats av organisationen Keren Kajemet. – Jag möter många som är irriterade över regeringens ensidiga hållning, säger ordförande Max Federmann.

Nyheter · Publicerad 16:00, 7 apr 2019

En bra bit över tusen personer har redan skrivit under namninsamlingen, som pågår under våren. Keren Kajemet, som arbetar med trädplantering och annan samhällsutveckling i Israel, hoppas att deras upprop ska påverka den svenska regeringen att få ett förbättrat förhållande med Israel.

– Det här är en solidaritetskampanj förknippad med handling. Var en som skriver under lovar också att bidra till att tre nya träd planteras. Vi tycker att namninsamlingen då också väger tyngre än att enbart skriva under med namn, säger Max Federmann på Keren Kajemet i Sverige.

Han menar att bland Europas länder är Sverige ett av de allra mest Israelkritiska.

– Sverige borde uppmärksamma Israel som det enda demokratiska landet i regionen. Sverige borde ha hjärtliga, eller åtminstone normala, relationer till detta demokratiska land.

Max Federmann reser i Sverige och möter många människor som är besvikna på hur frostiga de svensk-israeliska relationerna blivit.

– Trots att stora befolkningsgrupper i det svenska samhället tycker som vi, så har man inte alltid gjort sin stämma hörd. Den här insamlingen är ett sätt som man kan göra det på, säger Max Federmann.

Uppropet för solidaritet med Israel görs i samarbete med Vänskapsförbundet Sverige Israel och Himlen TV7.

”Som den äldsta Sionistiska organisationen, grundad 1901 i Basel och 1910 i Stockholm, ser vi på Keren Kajemet–Israelfonden det som vår uppgift att bana vägen för en sådan manifestation av solidaritet med staten Israel, Mellanösterns enda demokrati”, skriver man i ett utskick.

”Sveriges regering och riksdag samt svenska medier bör få kunskap om att det finns breda grupper inom det svenska samhället som inte godtar den ensidiga och snedvridna bild och svartmålning av Israel, som det dagligen ges uttryck för”, skriver Keren Kajemet.

Det finns mer information om kampanjen på organisationens hemsida. Namnlistorna kommer senare att överräckas till Israels ambassadör i Sverige samt till regering och riksdag.

Trots att stora befolkningsgrupper i det svenska samhället tycker som vi, så har man inte alltid gjort sin stämma hörd.

Netanyahu inför rätta – en stolthetens eller en sorgens dag?

Israelkommentar När samhällsaktivisten Eldad Yaniv intervjuades i israelisk radio i söndags kallade han dagen ”en... onsdag 27/5 00:10

Allt fler gudsförnekare prisar den kristna tron

Ledare Världen står i en brytningstid, på flera sätt. Vi vet ännu inte hur tillvaron efter coronakrisen... onsdag 27/5 00:00

Visst vore det positivt om den kristna trons förtjänster blev mer allmänt kända?

Arbetslivskrönika Vad är förklaringen till att vissa nationer lyckats skapa välstånd och demokrati medan andra lever... onsdag 27/5 00:10

Grupper med terrorkoppling kan ha fått corona-bistånd

Israel. Flera palestinska organisationer med koppling till det terroriststämplade paramilitära... onsdag 27/5 10:30

Det svenska skolsamarbetet med DDR föll med Berlinmuren

Kampen om den svenska skolan (del 3/4). När Berlinmuren och kommunistregimer i Östeuropa föll, undergrävdes den politisering av den svenska...