Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Nämndemän från SD och KD fällde 23-årig konvertit

Domaren i Migrationsdomstolen ansåg att den unge afghanske konvertiten var genuin i sin kristna tro och borde få stanna i Sverige. Men ärendet avgjordes av de tre nämndemännen, varav en delat främlingsfientligt material, skriver tidningen Östra Småland.

Nyheter · Publicerad 13:42, 10 dec 2018

​I migrationsdomstolarna kan den som fått avslag på sin asylansökan hos Migrationsverket få sina asylskäl prövade igen. Ärendet avgörs då av tre nämndemän, som utses av de politiska partierna i landstingsfullmäktige, och en yrkesdomare.

I fallet med 23-årige Hadii Moradii skulle Migrationsdomstolen i Malmö ta ställning till om han kunde få asyl, bland annat för att han konverterat till kristendom och därför skulle vara berättigad till skydd i Sverige.

Men beslutet blev nekande, uppger Östra Småland. Detta trots att chefsrådmannen ansåg att Hadii Moradii "gjort sannolikt att han konverterat till kristendomen till följd av genuin och personlig övertygelse".

De tre nämndemännen ansåg tvärtom att Hadii Moradiis konvertering inte var äkta, och pekade dessutom på motstridiga uppgifter i hans berättelse.

Östra Småland pekar på att en av nämdemännen, som valts in från Sverigedemokraterna, på sin Facebooksida delat "främlingsfientligt material" från bland annat Fria Tider. En av de andra nämndemännen, en Kristdemokrat, visar också på sin Facebooksida ett starkt stöd för tankar om att begränsa invandringen.

– Det är ytterst skrämmande att Sverigedemokrater med främlingsfientliga åsikter är med och avgör utvisningsärenden som kan handla om liv eller död för den som drabbas, säger David Aubert, från Hadii Moradiis hemförsamling Klippan i Rockneby, till Östra Småland.

Att politisk tillhörighet påverkar hur nämdenmän dömer i asylärenden är känt sedan tidigare, och flera partier anser att systemet med politiskt tillsatta nämdemän borde ses över så att representationen breddas.

Nationalekonomen Linna Martén visade 2015 i en avhandling vid Uppsala universitet att sannolikheten att få asyl minskade om en nämndeman nominerad av SD satt i rätten. Att ställas inför en nämndeman nominerad av Kristdemokraterna ökade däremot möjligheten att få asyl, rapporterade Sveriges radio.

Studien grundade sig på samtliga drygt 15 500 asyldomar från migrationsdomstolarna i Malmö, Göteborg och Stockholm mellan 2011 och 2013 där nämndemän deltagit.

Världen idag har tidigare berättat hur en nämndeman från Centerpartiet var med och dömde i mål som gällde asylsökande konvertiter, trots att hennes make ansåg att kristna borde avstå från att döpa asylsökande muslimer från länder som Iran och Afghanistan.

En granskning av dessa mål bekräftade 2011 att hon varit mer skeptisk till just konversionens äkthet än andra nämndemän.

Det är ytterst skrämmande att Sverigedemokrater /.../ är med och avgör utvisningsärenden.

Israel är viktigare än Bibi Netanyahu

Israelkommentar Den intensiva debatten runt immunitetslagen är självklart inte oväntad. Det är också orsaken till att Netanyahu väntade med initiativet tills han...

Isländsk ESC-provokation skapar kritik

Det isländska bandet Hatari, som deltog i Eurovision, hade flera gånger blivit varnade för att utföra politiska provokationer i samband med...

Immunitetslagen central i koalitionsförhandlingarna

På onsdag om en vecka är det deadline för Benjamin Netanyahu att presentera sin nya regering. Men för närvarande går koalitions­förhandlingarna med...