Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Myndighet uppmanade barn med könsdysfori att experimentera

Som Världen idag visat i tidigare artiklar har RFSL:s hbtq-ideologi nått in i både myndigheter, kommunal verksamhet och vården genom sina utbildningar och hbtq-certifieringar. När Socialstyrelsen 2015 gav ut ett nationellt kunskapsstöd för vård av barn och unga med könsdysfori innehöll det uppmaningar till vårdpersonalen att hjälpa denna grupp att se diagnosen som ”en möjlighet” för att ”utforska könsidentiteten”.

Nyheter · Publicerad 09:00, 13 jan 2023

Tiotusentals vårdanställda och deras chefer har via utbildningar från bland andra RFSL påverkats att tänka på biologiskt kön som en konstruktion, som något flytande och som något som man i möjligaste mån bör undvika att definiera.

2015 kom Socialstyrelsen ut med ett Nationellt kunskapsstöd med rubriken: God vård av barn och ungdomar med könsdysfori. I Socialstyrelsens vägledning ekar språkbruket bekant från RFSL:s hbtq-certfieringar. Här skriver myndigheten att vårdpersonal ska vara ”uppmärksam på cis- och heteronormativa antaganden och språkbruk”.

Behandling med pubertetsbromsande hormoner vars effekter är reversibla ”kan erbjudas redan i tidig pubertetsutveckling”, skriver man vidare. Att bromsa upp puberteten ”minskar den psykiska påfrestningen”, hävdar Socialstyrelsen som uppmuntrar barn som är förvirrade kring sin könstillhörighet att experimentera.

”Osäkerhet är inget hinder, tvärtom en möjlighet, till att utforska könsidentiteten”.

Vårdpersonalen ska ”visa hur personen aktivt kan närma sig nya könsuttryck” och unga med ”trolig eller säkerställd könsdysfori” kan erbjudas pubertetsbromsande respektive könskonträr hormonbehandling ”relativt omgående”, enligt myndigheten.

Utredningen av könsdysfori bör ”pågå så länge som det krävs för att minimera risken för felbehandling”, menar Socialstyrelsen men tillägger: ”en relativt lång utredningsperiod måste dock alltid vägas mot de psykiska påfrestningar som väntan och ovissheten ofta innebär för patienten”.

I de vägledande dokumenten uppmanas dessutom vårdpersonal att se till att barn och unga lever i enlighet med sin könsidentitet.

”Utredningen kan innefatta en social övergång då ungdomen och i vissa fall barnet börjar leva i enlighet med sin könsidentitet. Det är vanligt att en sådan övergång sker stegvis genom att personen kommer ut inför en allt större krets, och till slut konsekvent uppträder i enlighet med könsidentiteten i hemmet, skolan och andra sociala sammanhang”.

Det nästan uteslutande bejakande synsättet på barns och ungas könsdysfori har de senaste åren utmanats och lett till att det som ovan är citerat ur Socialstyrelsens vägledning från 2015 nu klassas som ”inaktuellt” med en vattenstämpel på de citerade sidorna.

Larmen från föräldrar, media och personer som själva ångrar könsförändrande behandlingar har tvingat professionen att tänka om och myndigheter att ompröva sina rekommendationer.

Världen idag har vid flera tillfällen uppmärksammat personer som är starkt kritiska till hur vården bemött dem som har upplevd könsdysfori, något som SVT:s Uppdrag granskning berättat om i flera olika program.

2021 meddelade Karolinska sjukhuset i Stockholm att de stoppar hormonbehandling av barn och unga med könsdysfori. Behandlingarna är kontroversiella och kan innebära risker, skriver sjukhuset i nya riktlinjer. Ett uppdaterat kunskapsstöd för vård av barn med könsdysfori från Socialstyrelsen är planerat att publiceras i sin helhet före årsskiftet.

Låt oss be om den helige Andes gåvor och kraft

Ledare Vi har nyligen firat pingst, och traditionellt har detta varit en konferenshelg i Sveriges... torsdag 1/6 00:10

Guds kraft okänd för många

Ledare TV4:s succéserie ”Det okända” sändes i 25 säsonger mellan 2004 och 2019. Temat för serien var... torsdag 1/6 00:00