Målet med förmaningen är kärlek ur ett rent hjärta, ett gott samvete och en uppriktig tro.
Första Timoteusbrevet 1:5

Världen idag

Myndighet slår fast: Citera Bibeln om hbtq kan bli olagligt

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) föreslår att regeringen utreder ett förbud av ”omvändelseförsök” gentemot hbtq-personer. När Världen idag ställer ett antal följdfrågor till myndigheten blir det tydligt att förslaget kan få långtgående konsekvenser för kristna församlingar i Sverige.

Nyheter · Publicerad 08:00, 9 mar 2022

MUCF fick i uppdrag av regeringen att kartlägga så kallad omvändelseterapi, men valde då att bredda begreppet och i stället tala om ”omvändelseförsök”, något Världen idag berättat om tidigare. I myndighetens rapport blandas beskrivningar av kränkningar mot hbtq-personer med exempel på klassisk kristen förkunnelse och bibeltrogen teologi.

Världen idag skickade några följdfrågor till projektledaren för rapporten, Ulrika Westerlund, som tidigare varit förbundsordförande för RFSL.

De skriftliga svaren kommer från myndighetens pressavdelning och där menar man att begreppsförändringen från omvändelseterapi till omvändelseförsök ”fångar bättre det uppdragsgivaren var ute efter”.

På frågan om ett ”omvändelseförsök”, det som myndigheten föreslår ska utredas för ett förbud, kan handla om att i en predikan citera bibelverser om att homosexualitet är synd, så blir svaret inte ett nekande.

”Det beror på sammanhanget. Om det är ett försök att få någon att förändra, permanent dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet eller uttrycka kön på det sätt personen själv vill då är det ett omvändelseförsök enligt rapportens definition”, skriver MUCF.

I er rapport talar ni om att lämna ”hbtq-fientliga” miljöer. Är en kyrka med en teologisk uppfattning att äktenskapet är reserverat för en man och en kvinna en hbtq-fientlig miljö?

”Det kan det vara, men återigen beror detta på sammanhanget. Det MUCF beskriver i rapporten är ungas berättelser om att församlingens eller familjens agerande har lett till rädsla att utsättas för omvändelseförsök och rädsla att uteslutas ur den sociala gemenskapen, församlingen eller familjen.”

Världen idag frågar också om riskerna med att blanda beskrivningar av teologi och förkunnelse med exempel på reella kränkningar. Här anser myndigheten att man blivit uppmärksammade på övergrepp i olika miljöer och ”av olika allvarlighetsgrad och ibland i namn av någon religion”.

Ett sådant övergrepp är enligt MUCF ”att religiösa praktiker använts för att ’bota’ den unga hbtq-personen”.  

Myndigheten menar att om regeringen nu går vidare med förslagen så blir det lagstiftarnas uppgift att utreda och säkerställa ”balansen mellan respekt för allas rättigheter och religionsfriheten”.

Journalister från Israel vittnar om hat under fotbolls-VM

Qatar. Israeliska journalister på plats i Qatar för fotbolls-VM vittnar om trakasserier från både... onsdag 7/12 13:00