Nyheter

Myndighet öppnar för ett ”tredje kön”

”Inga fler kommentarer i dagsläget”, säger Lars Grönvik vid Socialstyrelsen när Världen idag frågar om det inte är problematiskt att som myndighet driva på en fråga innan ens riksdagen tagit ställning i frågan och om införandet av ett tredje kön inte skulle öppna för en lång rad olika könsalternativ i framtiden. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
”Inga fler kommentarer i dagsläget”, säger Lars Grönvik vid Socialstyrelsen när Världen idag frågar om det inte är problematiskt att som myndighet driva på en fråga innan ens riksdagen tagit ställning i frågan och om införandet av ett tredje kön inte skulle öppna för en lång rad olika könsalternativ i framtiden. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Lars Grönvik Foto: Socialstyrelsen
Lars Grönvik Foto: Socialstyrelsen

Socialstyrelsen kan tänka sig att lägga till ett tredje kön i officiell statistik och vill ”väcka frågan om hur statistik kan bli mer inkluderande”. Myndigheten vill dock inte svara på Världen idags fråga hur lämpligt det är att föreslå detta innan riksdagen ens beslutat att utreda saken.

Publicerad Uppdaterad

Ett binärt könsbegrepp som man och kvinna gör att alla inte kan känna igen sig.

Lars Grönvik, enhetschef på Socialstyrelsen

Det är i ett remissvar till Statistiska centralbyrån (SCB) som Socialstyrelsen öppnar för ett tredje kön i den officiella statistiken. Man skriver att kön är mer komplext än att ”enbart dela in i grupperna kvinnor och män”.

– Officiell statistik finns för att beskriva samhället på olika sätt. För att det ska vara relevant för samhället är det viktigt att alla användare kan känna igen sig i den. Ett binärt könsbegrepp som man och kvinna gör att alla inte kan känna igen sig, säger Lars Grönvik, enhetschef på Socialstyrelsen, till SVT.

Men för att ett tredje kön ska kunna användas i exempelvis folk­bok­föringen, krävs en lagändring. Enligt undersökningar som gjorts finns i dag en majoritet i riksdagen för att utreda vad införandet av ett tredje kön skulle innebära. Men ett införande är alltså ännu långt borta.

Mot förslaget står Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, som bland annat menar att det kan få långtgående och oöverblickbara konsekvenser att lämna tvåkönsprincipen.

Enligt Socialstyrelsen bygger mycket av den officiella statistiken på enkätundersökningar och där skulle man kunna lägga till fler könsalternativ utan att det behöver föregås av en lagändring.

– Det viktigaste är att få en diskussion om vad vi kan göra för att statistiken ska vara relevant. Kan vi göra något utan lagändringar? Eller bör vi gemensamt verka för att det ska bli en förändring? säger Lars Grönvik.

Världen idag har frågat Lars Grönvik på Socialstyrelsen om det inte är problematiskt att som myndighet driva på och ta ställning i en fråga innan ens riksdagen gjort det, samt om man inte genom införandet av ett tredje kön öppnar för en lång rad olika könsalternativ i framtiden.

”Vi har inga fler kommentarer i dagsläget. Frågan är lyft till SCB via vårt remissvar och vi avvaktar nu sammanställningen av inkomna svar på SCB:s remiss”, skriver Grönvik i ett mejl.

Powered by Labrador CMS