Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Muslimsk handläggare: Konvertitens tro inte genuin

Justitieminister Morgan Johansson (S) försvarade i riksdagen att en kristen konvertit intervjuades av en muslimsk kvinna i ett uppmärksammat ärende. Men Johansson tycks inte förstå att problemet är bristande kunskap, inte bara den religiösa övertygelse hos handläggaren, säger Rebecca Ahlstrand på Skandinaviska människorättsjuristerna (SHRL).

Nyheter · Publicerad 17:03, 2 dec 2019

Hans Eklind (KD) mötte Morgan Johansson i en interpellationsdebatt i riksdagen på fredagen. Eklind lyfte då fram ärendet där en person som konverterat från islam blev intervjuad av en muslimsk handläggare i slöja hos Migrations­verket. Hon bedömde att hans konvertering var falsk.

Det här vittnar om ett systemfel hos myndigheten om man inte förstår att en konvertit hämmas i sin redogörelse när han möter en muslimsk handläggare, påtalade Eklind.

– Det är väl känt inom islam att det finns de som menar att den som lämnar religionen ska beläggas med hårt straff, i värsta fall dödsstraff.

Morgan Johansson menade att den fråga Eklind ”egentligen ställer” är hur man kan vara säker på att detta är rättssäkert om handläggaren är muslim?

– Hade han ställt samma fråga om handläggaren hade varit kristen?

– Jag tycker inte att man ska misstänkliggöra handläggare eller anställda inom Migrations­verket. 

Hans Eklind kallade ministerns svar oförskämt och redovisade flera av de märkliga frågor konvertiter får när de ska försöka påvisa sin tros äkthet. Bland annat ombeds man lösa teologiska problem som den kristna kyrkan brottats med i århundraden.

Rebecca Ahlstrand på SHRL menar att justitieministern helt missförstår vad ärendet med den muslimska handläggaren gäller.

– Det här handlar inte om att en muslim inte skulle kunna vara kompetent, utan om UNHCR:s riktlinjer som är vägledande i dessa mål. Där står det att det ska finnas en respekt och förutsättningar till en öppen kommunikation mellan handläggare och sökande. Möjlighet finns att efterfråga till exempel en handläggare av ett visst kön, men även trosuppfattning.

– Om det är uppenbart att handläggaren har den tro som den sökande lämnat, och där detta är förenat med dödstraff i landet han kommer ifrån, då följer man inte de här riktlinjerna, säger hon.

Rebecca Ahlstrand var själv biträde vid den aktuella intervjun och menar att avsaknaden av kompetens var uppenbar.

– Vi fick förklara vad bönen Fader vår är för något och vad oblat vid nattvarden är. Det inger inte respekt och förtroende för myndigheten, och hur ska de på ett korrekt sätt kunna bedöma hans svar?

Samma dag som riksdagsdebatten om hur kristna konvertiter bemöts i asylprocess, anordnade SHRL en konferens på temat. Där medverkade såväl konvertiter och nämndemän som religionsfrihets­expertis, politiker och kyrkliga företrädare. Rebecca Ahlstrand beskriver det som en kraftsamling utifrån den senaste tidens debatt.

– Jag vet att många kyrkor har kontakt med konvertiter som inte blivit trodda av Migrations­verket och vi måste fortsätta lyfta fram de brister som finns.

Det är väl känt inom islam att det finns de som menar att den som lämnar religionen ska beläggas med hårt straff, i värsta fall dödsstraff.

Franska varor bojkottas i flera arabländer

Frankrike. I flera länder i Mellanöstern uppmanas det nu till bojkott av franska varor. Detta efter att... måndag 26/10 15:46

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Fasta. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin...

Varför tro på uppståndelsen?

Mot väggen De första kristna hävdade att de mött Jesus uppstånden. Varför ska vi ta det påståendet på allvar?...