Nyheter

Munskydd verkar ge gott skydd mot covid-19-smitta

Munskydd och handtvätt är de enskilda åtgärder som enligt en forskningsgenomgång förefaller bidra mest till att hålla ner smittan av covid-19. Men studierna har många brister och troligen behöver flera åtgärder användas samtidigt, menar forskare.
Munskydd och handtvätt är de enskilda åtgärder som enligt en forskningsgenomgång förefaller bidra mest till att hålla ner smittan av covid-19. Men studierna har många brister och troligen behöver flera åtgärder användas samtidigt, menar forskare.

Munskydd och handtvätt är de mest effektiva metoderna för att minskar coronasmitta, bortsett från vaccinering. Det visar en stor kunskapsöversikt som publicerats i British Medical Journal, BMJ.Men studierna har stora brister, påpekar tidskriften.

Publicerad Uppdaterad

Munskydd verkar ha en verklig men liten effekt.

Paul P Glasziou, professor i evidensbaserad medicin

Forskare vid Monash University i Australien och University of Edinburgh i Skottland har gått igenom 35 studier från hela världen, där effekten av icke-medicinska åtgärder har granskats.

Även om studiernas resultat i flera fall inte är statistiskt säkerställda och det dessutom är svårt att jämföra dem med varandra, verkar de sammantaget tyda på att risken för smitta halveras av munskydd och handtvätt, skriver forskarna i BMJ.

Bristen på tillförlitlig forskning om icke-medicinska åtgärder vid covid-19 är ett stort problem, understryker Paul P Glasziou, professor i evidensbaserad medicin, i en ledarartikel i BMJ.

Exempelvis är det inte säkert att det är en enda åtgärd som är mest effektiv, utan flera åtgärder tillsammans.

Det höga skyddet mot smitta som observerats vid handtvätt, menar professorn, beror troligen på att de som är duktiga på att tvätta händerna dessutom håller avstånd och bär munskydd.

”Munskydd verkar ha en verklig men liten effekt”, skriver Paul P Glasziou, och påpekar att man just nu inväntar resultat från två större studier från Bangladesh och Guinea-Bissau.

Den främsta slutsatsen av studien är med andra ord att det saknas goda studier av åtgärder som social distansering, hemarbete, munskydd, handtvätt och liknande åtgärder.

”Det mest påfallande resultatet av den systematiska genomgången [...], är att man endast fann en avslutad randominerad studie av sociala och folkhälsoåtgärder, jämfört med de hundratals läkemedelsstudier som genomförts när det gäller covid-19,” skriver Paul P Glasziou.

”Med tanke på den stora betydelse som lagts vid sådana åtgärder för att kontrollera pandemin, och de oklarhet och frågetecken som finns kring deras effekter, samtidigt som enorma forskningsinsatser sker i vaccin och läkemedelsutveckling, är denna brist på investering i folkhälsoåtgärder förbryllande”.

Powered by Labrador CMS